Česká legislativa

Analýza nové české právní úpravy online hazardu

 1. Zhodnocení
 2. Cíle nové právní úpravy
 3. Analýza technických detailů a nesrovnalostí v zákoně č. 186/2016 Sb.
 4. Ochrana hráčů a sebeomezující opatření
 5. Blokování internetových stránek a plateb
 6. Příloha – odpovědi na otázky zaslané Ministerstvu financí České republiky

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Od nabytí účinnosti uplynulo již několik měsíců, a proto jsem se rozhodnul posvítit si nejen na samotné znění zákona, ale i na jeho dosavadní aplikaci v praxi.

Novou legislativu jsem analyzoval zejména z pohledu online kasin – v jiných oblastech hazardu nemám až tak detailní poznatky.

Zhodnocení

Celá analýza je poměrně dlouhá a zacházím v ní i do technických detailů. Proto jsem se rozhodl vyjít vstříc čtenářům, kteří nemají čas si ji přečíst celou, a závěry této analýzy uvést hned na začátku. :)

Nový zákon o hazardních hrách je ve svých hrubých obrysech dobrým a moderním zákonem. Potřeba státu regulovat a efektivně zdanit hazard je pochopitelná (ať už se bude jednat o online hazard nebo kamenné provozovny). Co se týče zdanění, věřím, že právní úprava svůj účel splní a státní rozpočet si přilepší o 23-35 % z významné části českého online gamblingového trhu.

Škoda, že ve svých detailech zákon vlastně výrazně znevýhodňuje poctivé provozovatele, kteří se rozhodli provozovat své podnikání pod českou licencí. Konkrétně:

 • Zákaz progresivních jackpotů ve výherních automatech přesměruje hráče, kteří mají tento typ automatů rádi, jinam.
 • Zákaz online her s živým krupiérem přesměruje další skupinu hráčů do nelicencovaných kasin.
 • Příliš nízká maximální výhra na kolo, která neodpovídá většině běžných her (při maximální povolené sázce). Teoretickou maximální výhru na kolo není navíc z podstaty některých populárních her ani možné vypočítat a tak pravděpodobně nebudou moci být takové hry ani zařazeny do herního plánu.
 • Nestandardní matematická omezení a nestandardní technické požadavky (jako omezení min. času herního kola a omezení „hodinové prohry") zvyšují náklady vstupu na český trh a budou vést k omezení nabídky her. Hráči, jejichž oblíbená hra nebude u licencovaných provozovatelů dostupná, budou mít pádný důvod hrát v nelicencovaných kasinech.

Některá z těchto zbytečných znevýhodnění by bylo vhodné odstranit či upravit novelizací. Nemyslím si, že je v zájmu veřejnosti omezovat nabídku her nebo klást zbytečné překážky k získání licence. I v hazardu totiž platí: Čím větší konkurence, tím lépe pro hráče.

Moje obavy potvrzuje i počet aktuálně platných licencí. Za 6 měsíců se zatím podařilo získat licenci pouze 9 subjektům, z nichž jsou momentálně (k září 2017) oprávněny provozovat online výherní automaty jen společnosti Fortuna a SynotTip. Zatím to vypadá tak, že proces udělování licencí ministerstvo dostatečně nenaplánovalo. Fakt, že licenci na online automaty zatím nezískala žádná zahraniční společnost, také svědčí o nestandardně nastavených podmínkách. Některé společnosti se z českého trhu dokonce stáhly v průběhu procesu žádání o licenci.

Podle mnou vyžádaného stanoviska Ministerstva financí je nejčastější problém „v příloze herního plánu". Podle kuloárních informací je ovšem největší problém v povinnosti hráčů registrovat se v kamenných pobočkách, což je samozřejmě z pohledu zahraničních online společností absolutní nesmysl. Jiné neoficiální zdroje naznačují, že legislativa a její praxe jsou významně ovlivněny českými sázkovými společnosti, které si tak chtějí zajistit dominantní postavení na domácím trhu.

Ať už šlo o nezvládnutí procesu nebo vliv lobby, momentální stav v oblasti online kasin nehraje do karet ani státu, ani hráčům. Poskytovatelé, kteří se chtějí ucházet o licenci, přestali hráče z České republiky akceptovat a přišli tak o svoje podíly na trhu. Nově otevřená legální kasina se nabídkou her ani zdaleka nevyrovnají zahraniční konkurenci, a proto mnoho hráčů míří do menších zahraničních kasin – takových kasin, která se o českou licenci pravděpodobně nikdy ucházet nebudou.

Pozn.: Některá kasina si ponechala existující hráče a pouze přestala přijímat hráče nové. Tak jako tak, snižování tržního podílu legálních provozovatelů je úplně přesným opakem toho, čeho chtěl stát novou regulací dosáhnout.

Součástí zákona je v souvislosti se zvýhodněním licencovaných provozovatelů i kontroverzní blokování internetu. Na základě zkušeností z ruského trhu si myslím, že i jednoduché blokování přes DNS bude efektivním nástrojem jak poskytnout licencovaným online kasinům dostatečnou konkurenční výhodu vůči těm nelicencovaným. A to i navzdory tomu, že obejít uvedenou blokaci není v praxi žádný problém. Většina lidí je totiž příliš pohodlných obcházení blokace řešit, a pokud jejich nároky uspokojí licencovaní provozovatelé, zůstanou zkrátka u nich.

Na druhé straně se zde vytváří společensky nebezpečný precedent, který říká, že je vlastně v pořádku blokovat internetové stránky, které fungují v rozporu se zákonem. Obávám se, aby tento trend nepokračoval blokováním dalších služeb kvůli jiným zákonům, a abychom tu za 10 let neměli internet blokovaný jako v Rusku.

Celkově vzato si ale myslím, že po doladění některých detailů a odstranění zbytečných překážek k získání licence bude mít Česká republika moderní a efektivní právní úpravu online hazardu.

Tolik k závěrům. Nyní se podívejme, jak jsem k závěrům uvedeným v hodnocení dospěl:

Cíle nové právní úpravy

Podle Ministerstva financí (tisková správa) bylo cílem nové právní úpravy nahradit morálně a technicky zastaralý zákon z roku 1990, který už dostatečně neodpovídal výdobytkům moderní doby, jako je například Internet, a dále společnému evropskému trhu. Z očekávaných přínosů deklarovaných ministerstvem vybírám:

 1. Umožnění provozování hazardních her subjektům z ostatních členských států EU a EHP.
 2. Možnost provozování hazardních her na internetu.
 3. Zavedení tzv. sebeomezujících opatření – možnost sázejícího stanovit si maximální výši sázky a prohry za zvolené časové období a dále maximální možnou dobu účasti na hře.
 4. Vznik rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách – vyloučeny např. osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi a osoby v úpadku v rámci insolvenčního řízení.
 5. Zvýšení daňových sazeb na 35 % u technických a 23 % u ostatních her.
 6. Opatření pro boj s nelegální internetovými provozovateli - blokace internetových stránek či plateb.

Všechny uvedené cíle mají svojí logiku. Pokud chce stát online hazard danit, musí k tomu vytvořit odpovídající právní rámec. Registr vyloučených osob je také vynikajícím záměrem: osoba, která žije z dávek v hmotné nouzi, za ně nemá co hrát v kasinu. Rovněž se otevírá možnost jednoduchého sebeomezení v kasinech s českou licencí. Tento krok může zachránit mnoho problémových hráčů, kteří se ve světlé chvilce vyškrtnou, a pokud je to poté opět „chytí", jednoduše si nebudou mít kde zahrát.

Blokování internetových stránek je asi nejkontroverznějším krokem celé právní úpravy. Tento krok vyvolal vlnu odporu jak ze strany internetové komunity, tak ze strany IT expertů. Účel tohoto kroku (dát legálním kasinům aspoň nějakou technickou konkurenční výhodu) mu však určitou logiku dává.

Zvažované varianty, jakož i částečné zdůvodnění většiny ustanovení zákona, si můžete přečíst v této rozsáhlé analýze.

Rozsah platnosti regulace online trhu

Hned na úvod zákona č. 186/2016 Sb. je zajímavě vymezen rozsah platnosti nové právní úpravy. Ta se má vztahovat na:

„Hazardní hry, které jsou-li i jen z části zaměřeny nebo cíleny mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky"

Z tohoto ustanovení by mělo vyplývat, že pokud se kasino žádným způsobem nezaměřuje na hráče z České republiky (např. nemá českou lokalizaci ani live chat nebo neprovádí v České republice marketingové aktivity), tak pod regulaci nespadá a nemělo by mu hrozit ani blokování ani žádné pokuty. To, že kasino XY akceptuje i hráče z České republiky (kromě dalších 100 států), se žádným cílením nazvat nedá. Vyžádané stanovisko připojuje i zákaz inzerce na stránkách navštěvovaných obyvateli ČR, zákaz publikace na sociálních sítích s evidentním zájmem oslovit obyvatele ČR, nebo zákaz vypisování sázkových příležitostí, které evidentně zajímají zejména obyvatele ČR.

Takové nastavení se mi jeví jako rozumný kompromis, který zbytečně neomezuje občanům výběr. Zvláštní ale je, že v praxi přestala hráče z ČR přijímat i některá kasina, která nikdy buď na Čechy nikdy necílila, nebo s takovým jednáním přestala.

Liberalizace trhu a podmínky pro získání licence

Dvěma nejzásadnějšími změnami jsou možnost získání licence i k provozování kasinových her online a možnost získání licence ze strany společností sídlících mimo ČR. Pokud by toto bylo uvedeno do praxe, šlo by o velmi pozitivní krok směrem k liberalizaci trhu.

Podle zákona může licenci získat právnická osoba, která má:

 1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
 3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán"),
 4. vlastní zdroje v minimální výši 2000000 EUR,
 5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
 6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel"), a
 7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

Podmínky vypadají na prvý pohled splnitelně. Se dvěma z nich však mohou mít, podle mého názoru, problém i některé zavedené společnosti:

 • Požadavek na vlastní zdroje ve výši 2 miliónů eur se mi jeví jako zbytečně přísný. Přinejmenším v kontextu omezení maximální výhry na 500.000 Kč.
 • Požadavek na přehlednou vlastnickou strukturu může být rovněž pro mnoho zahraničních společností vážný problém. Přiznejme si, že podnikání v online hazardu je stále ještě tak trochu na hraně. A tak není divu, že skuteční vlastníci často upřednostňují komplikované vlastnické struktury před vybarvováním zemí na glóbusu, do kterých by už raději neměli cestovat. Změnit existující vlastnickou strukturu je navíc poměrně obtížné. Podle tohoto metodického pokynu a stanoviska MF je třeba doložit diagram vlastnické struktury celé skupiny společností. Nedokážu si představit, jak se bude ověřovat pravdivost tohoto diagramu…nebo už má EHP jednotný registr konečných uživatelů výhod?

Celkově mám trochu dojem, jako by nová právní úprava byla nastavená tak, aby licenci získalo jen pár větších subjektů s velmi vážným zájmem o český trh (například společnosti, které už v České republice mají své sídlo). To však nepovažuji za dobré, neboť z pohledu hráče je větší konkurence rozhodně plusem.

Analýza technických detailů a nesrovnalostí v zákoně č. 186/2016 Sb.

Dal jsem si tu práci a prošel celý zákon č. 186/2016 Sb. opravdu podrobně. Našel jsem několik detailů, které by stály za přeformulování, vysvětlení, nebo přehodnocení.

Nesmyslná maximální výhra

V § 52, který upravuje povolené výšky vkladů, se uvádí:

„(3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč."

Omezení maximálního vkladu je v pořádku a řádově v mezích tržního standardu. Omezení maximální výhry na 500násobek maximálního vkladu je ale v silném rozporu s aktuálním matematickým nastavením mnohých výherních automatů:

 • Maximální výhra na jedno zatočení válců pravidelně dosahuje 500násobku vkladu a často jej i přesahuje (nejoblíbenější hra na světě – Book of Ra – má maximální výhru vyšší než 5000násobek vkladu).
 • Některé hry mají jako matematickou vlastnost tzv. free spiny/respiny. Při určité kombinaci symbolů dostane hráč X bonusových zatočení v rámci původního vkladu a výhra se mu kumuluje (stále jde o jedno herní kolo). V rámci bonusových zatočení je možné získat další zatočení atd. V tomto případě není možné maximální výhru vypočítat, protože ani není možné shora omezit počet bonusových zatočení v rámci herního kola.

Kasinu tak zůstávají jen 2 možnosti, jak jednat, aby bylo dále v souladu s tímto nesmyslným nařízením:

 • Fixně omezit maximální výhru v herním plánu, a pokud hráč vyhraje více, tak mu tuto přesahující částku jednoduše nevyplatit. Každý jistě uzná, že takový postup je vůči hráčům dosti neférový.
 • Nenabízet hry, které mohou teoreticky zmiňovanou hranici překročit. Což ale v sobě skrývá riziko, že hráči odejdou k nelicencovaným kasinům právě kvůli chybějícím oblíbeným hrám.

Zdůvodnění, proč byla maximální výhra stanovena právě na 500.000 Kč, v analýze návrhu zákona chybí. Ze stanoviska MF k této otázce jsem se bohužel vysvětlení nedozvěděl.

Hlavolam jménem hodinová výhra

V § 53, který se týká nejvyšší hodinové výhry, se uvádí:

 1. Nejvyšší hodinová prohra je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici během jedné hodiny. Je součinem nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveného výherního podílu.
 2. Hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 1.

Jinde v zákoně se píše, že herní kolo musí trvat minimálně 2 sekundy. Odstavec 1 je ještě celkem pochopitelný:

Max. hodinová prohra = 3.600s/2s * 1.000 Kč * (100 %-96 %) = 1.800 * 1.000 * 0,04 = 72.000 Kč

V odstavci 2 se píše, že prohra za hodinu nesmí být vyšší než maximální hodinová prohra. Jak autor zákona zamýšlel dodržování tohoto ustanovení v praxi, je pro mě celkem hlavolam. Štěstěna samozřejmě nefunguje podle vzorce výhernosti, a tak se hráči, který kraje o vyšší částky, klidně může stát, že bude daných 72.000 Kč v mínusu už po půl hodině. Má mu poté hra napsat zprávu: „Je nám líto, ale abyste nepřekročili hodinovou prohru stanovenou zákonem, snižte sázku pod 421 Kč nebo počkejte do 16:32:14?"

A poté ho má hra tímto způsobem stále přerušovat, pokud by opět hrozilo překročení limitu?

Popřípadě, bere se snad tato hodinová prohraná částka po celých hodinových úsecích – od 14:00 do 15:00? Nebo to celé bylo myšleno ještě jinak?

Tak či onak jde o technicky obtížné opatření, které zbytečně zvyšuje náročnost získání licence. Podle mě by bylo rozumné ho nahradit fixně stanovenou maximální denní prohrou. Tedy něčím podobným sebeomezení, které už většina kasin využívá kvůli požadavkům jiných licencí.

Omezení online stolních her s živým krupiérem

V zákoně se bohužel jakoby na live ruletu a live blackjack úplně zapomnělo. Moje domněnky potvrzuje i toto stanovisko:

Základní podmínkou v tomto ohledu je požadavek na tvorbu náhodného procesu výsledku hry, který musí být dle ustanovení § 73 odst. 3 ZHH generován softwarovým hracím systémem provozovatele; to neplatí pro číselnou loterii, kursovou sázku a totalizátorovou hru. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že chce-li provozovatel provozovat internetovou živou hru dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ZHH, musí splnit tuto podmínku, tedy zajistit, aby byl náhodný procesu výsledku hry generován softwarovým hracím systémem provozovatele, nikoliv krupiéry na hracích stolech ve studiu, neboť to je v přímém rozporu s výše uvedeným požadavkem. S ohledem na systematiku ZHH je totiž zřejmé, že požadavky stanovené v ustanoveních § 73 a násl. ZHH jsou oproti požadavkům stanoveným pro jednotlivé druhy hazardních her provozovaných tzv. land-based neboli základním způsobem zvláštní úpravou. S ohledem na zásadu Lex specialis derogat legi generali plyne, že tato zvláštní právní úprava má přednost před úpravou obsaženou v ustanovení § 57 a následující ZHH (v případě, že dojde k jejich kolizi) a závěrem tedy Ministerstvo financí uvádí, že pro výše uvedený herní koncept nelze udělit povolení dle ZHH, neboť je v rozporu s ustanovením § 73 odst. 3 ZHH".

To vše se dá samozřejmě novelou jednoduše vyřešit. Zatím je ale pravděpodobné, že online hráči live rulety, blackjacku a kasinového pokeru budou hrát v nelicencovaných kasinech. Nemusím snad připomínat, že je mnoho hráčů, kteří automaty pohrdají, ale blackjack si zahrají rádi.

Omezení progresivních jackpotů

Podle této prezentace od MF je možné jakékoliv jackpoty provozovat jen v souladu s ustanoveními o maximální výhře. Zapomeňte tudíž na jackpoty ve výšce miliónů dolarů. Též je jasné, že hráči automatů jako Mega Fortune a Mega Moolah si to do licencovaných kasin nenamíří.

Musím se přiznat, že neznám studie, které by porovnávaly, zda a do jaké míry jsou hry s progresivními jackpoty škodlivější/návykovější než běžné automaty (a že by mě to i docela zajímalo). Studie, kterou MF argumentuje ve stanovisku k zákazu progresivních jackpotů bohužel nic o progresivních jackpotech neříká.

Výherní podíl – malý testovací vzorec

Zjistil jsem, že zákon definuje velmi malý testovací vzorec pro zjištění výhernosti:

 1. Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.
 2. Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek zjištěná na souboru nejméně 100.000 her. Výherním podílem se rozumí rovněž střední hodnota výherního podílu.

Problémem může být horní hranice, která by navíc ani nemusela být definována. Vždyť by kasino při výherním podílu nad 100 % bylo ve ztrátě. Potenciální problém je ten, že pokud pro zjištění výherního podílu použijeme jen 100.000 kol, tak hry s vysokou variací a vysokým RTP se mohou při tomto vzorci přehoupnout i přes 100 %. Moje simulace ukazují, že šance na toto překročení je při hře s RTP 98 % a střední variací až 16 %.

Zvláštní podmínka na zbavení mlčenlivosti

„Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní hry a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hazardní hry zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem."

Možnost zbavit provozovatele mlčenlivosti je skvělá, zejména pokud chce hráč řešit svůj případ prostřednictvím různých fór a mediátorů. Pokud by nebylo poslední věty, kasina by se nemohla vymlouvat na to, že se k případu nebudou vyjadřovat, neboť se na něj váže mlčenlivost. Pokud tam ale poslední věta uvedena je, tak kasinu stačí argumentovat tak, že hráč nezískal výhru v souladu s herním plánem, a proto se k případu nemohou vyjádřit.

K této otázce mi MF podalo vysvětlení, že jde hlavně o to, aby kasina nežádala všechny hráče o zbavení mlčenlivosti předem a potom jich nezneužívala k marketingovým účelům proti jejich vůli. Což je celkem rozumné.

Chybějící orgán pro prošetření oficiálních hráčských stížností

Pokud se hráč dostane do sporu s kasinem provozovaným pod maltézskou licencí, může se se svojí oficiální stížností obrátit na daného regulátora. Jeho případ bude prošetřen, a pokud mu dá regulátor za pravdu, je kasino povinno mu spornou částku vyplatit.

Něco podobného mi v nové právní úpravě chybí. Přece jen by nad dodržováním zásad férového hazardu měl bdít regulátor. Hráči v případném sporu s kasinem tahají za kratší konec, protože sporné prostředky má na účtu kasino a nikoliv naopak. Pokud se kasino rozhodne výhru neposlat, hráč nemá možnost s tím sám nic udělat.

Podle MF se hráči kasin licencovaných v ČR mohou momentálně obrátit na Českou obchodní inspekci.

Záhada na závěr

Ví někdo, na co konkrétně se vztahuje následující ustanovení?

§ 7 (2) f) „Zakazuje se provozovat hazardní hru, u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry".

Podle vysvětlení MF se jedná o klauzuli proti pyramidovým hrám.

Ochrana hráčů a sebeomezující opatření

Za jeden z největších plusů nové právní úpravy považuji právě sebeomezující opatření a též registr vyloučených osob. Věřím, že daný registr vyloučených osob může skutečně mnohým problémovým hráčům změnit život k lepšímu.

Sebeomezení v rámci jednoho kasina jsou napodobením sebeomezujících pravidel, které v současnosti již některé evropské jurisdikce vyžadují (např. Malta). Hráč si může nastavit:

 • maximální výši sázek na den/měsíc
 • max. výši čisté prohry na den/měsíc
 • max. dobu přihlášení na den
 • počet přihlášení na den/měsíc
 • dobu, po kterou mu vůbec nebude umožněno hrát

V rámci těchto sebeomezení jsem našel jen jednu drobnou nesrovnalost/překlep:

„Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry."

Já bych čistou prohru počítal jako úhrn sázek minus úhrn výher. Spojení „a úhrnem všech proher" se zdá být ve znění zákona navíc.

Registr osob vyloučených z účasti na hazardních hrách je centrální registr, do kterého stát zapisuje osoby v hmotné nouzi, nebo osoby kterým je z jiného důvodu zakázáno hrát hazardní hry. Jeho hlavní výhodou je to, že je centrální, a tak osoby v něm zapsané si nezahrají ani v kamenných hernách ani v online kasinech s českou licencí. O zápis do registru může požádat sám hráč, takže skončení s impulzivním hraním může být pro problémové hráče skutečně na dosah ruky.

Registr vyloučených osob zatím bohužel nefunguje. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele celého informačního systému na řízení agendy hazardních her. Pak bude možné se do něj zapsat volné formulovanou žádostí.

Blokování internetových stránek a plateb

Nejkontroverznější částí nové právní úpravy je zavedení blokování internetových stránek. Cenzura internetu je společensky obecně velmi citlivé téma. Mnozí se obávají, že jde jen o záminku a první krok k tomu, aby se postupně blokování rozšířilo i do dalších oblastí. Část IT komunity zase zpochybňuje účinnost opatření, které je možné jednoduše obejít.

Proto jsem podrobně prozkoumal, jak si blokování představuje Ministerstvo financí:

Blokovány by měly být internetové domény, na kterých je provozován online hazard bez licence. Za technickou realizaci blokace jsou pod hrozbou vysokých pokut odpovědni poskytovatelé internetového připojení.

O zařazení domény mezi blokované rozhoduje ve správním řízení Ministerstvo financí. Blokovány by měly být primárně weby, které provozují hazardní hry v českém jazyce, nebo které na území ČR vyvíjí marketingové aktivity. Seznam blokovaných domén by měl být dostupný na této URL. V době psaní tohoto článku seznam obsahoval 2 internetové domény a jedno číslo účtu.

Z metodického pokynu vyplývá, že poskytovatelé internetu mohou blokace realizovat na úrovni DNS serverů:

„V současné době existuje řada technických řešení, která umožňují blokovat internetové stránky. Jedná se například o blokování na úrovni DNS, využití aplikačního firewallu, stavového a nestavového firewallu, popř. různá hardwarová technická řešení. Je však možné zvolit pouze takové řešení, jehož použitím nedojde k zablokování obsahu domén jiných držitelů. S ohledem na uvedené je nutné vyloučit použití blokování na úrovni IP adres."

„Blokování na úrovni DNS (Domain Name Service) lze považovat za jedno z vhodných opatření, jehož použitím ve vztahu k internetovým stránkám uvedeným na Seznamu bude splněna povinnost dle ustanovení § 82 ZHH."

Minimálně na začátku tedy půjde o jednoduché blokování, pro jehož obejití si stačí změnit nastavení DNS serverů…například na DNS servery společnosti Google s IP adresou 8.8.8.8. V systému Windows jde o úkon o pár kliknutích, v mobilních zařízeních s OS Android je nutno si nainstalovat speciální aplikaci.

Ani složitější blokování na úrovni IP adres by ale nebylo účinnější. Vyhledání a instalace VPN softwaru je otázkou několika minut jak na PC, tak na mobilních zařízeních. Blokovat VPN už ale není v možnostech vlády ČR.

Mají vůbec taková opatření smysl?

Moje zkušenost z ruského trhu říká, že navzdory tomu, že jsou kasina kompletně blokována, 90 % lidí VPN nepoužívá. Provozovatelé kasin se spoléhají na tzv. mirrory – domény typu casinoABC1.com, casinoABC25.com atd. Pokud je zablokována jedna doména, kasino běží na desítkách dalších. K aktuálnímu mirroru se hráč už nějakým způsobem „dogooglí". Podstatné je zjištění, že běžný uživatel je příliš líný na to nějaké VPN řešit.

Další moje zkušenost z ruského trhu mě naučila, že hráči výrazně upřednostňují kasina s webem a zákaznickou podporou v ruštině. Kasina bez ruské lokalizace a marketingového zaměření na daný trh tahají jednoznačně za kratší konec a mají celkově jen minimální šanci uspět.

Pokud si výše uvedené promítneme na český trh, domnívám se, že blokování může být účinné jen za předpokladu, že kvalita licencovaných kasin nebude ve velkém zaostávat za těmi nelicencovanými. Pod souhrnným pojmem „kvalita" zde rozumíme přinejmenším nabídku her, propagačních akcí a zaměření na česky hovořící veřejnost.

Pokud budou hráči spokojení a najdou to, co hledají, mezi licencovanými provozovateli, tak nebudou nad obcházením blokace ani přemýšlet. Nevznikne žádná díra na trhu, kterou by se vyplatilo vyplňovat, a tak i kasina bez licence přestanou na český trh cílit. I toto cílení totiž něco stojí.

Pokud ale licence získá jen pár kasin s omezenou nabídkou her, vznikne na trhu díra, kterou se budou snažit vyplnit nelicencovaná kasina. Nebudou-li hráči spokojeni, budou pokračovat v hledání, a tak se určitě najdou i taková kasina, kterým se bude vyplácet na český trh cílit.

Doufám, že si to uvědomí kompetentní lidé z obou stran ekonomické rovnice. Omezení stanovená zákonem jsou momentálně za hranou (co se týče snižování nabídky her) a vydávání licencí zatím vázne. Uvidíme.

Příloha – odpovědi na otázky zaslané Ministerstvu financí České republiky

1. Počet udělených licencí

K červnu 2017 bylo udělených pouze 5 licencí podle ZHH z toho jen 1 pro online kasina (Fortuna). V jakém stavu je schvalování dalších licencí? Kolik udělených licencí pro technické hry na internetu odhadujete do konce roku a celkově?

Informace o konkrétních správních řízeních o udělení licence poskytujeme pouze účastníkům řízení. Proto Vám můžeme poskytnout obecnou informaci v této věci.

Ministerstvo financí (dále jen „MF") průběžně zpracovává podané žádosti o povolení k provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH" nebo „zákon"). Další správní řízení o vydání licence v rámci platného zákona pokračují, protože řada společností, které podaly žádosti o základní povolení, nedoložila všechny zákonem požadované přílohy a ty, které je doložily, zejména pokud se týká přílohy herního plánu, neodpovídaly požadavkům zákona a správní praxi ministerstva. MF v rámci podaných žádostí poskytuje provozovatelům nadstandardní součinnost, kdy s nimi podobu zaslaných příloh komunikuje a pořádá s nimi jednání na půdě ministerstva za účelem co nejrychlejšího odstranění nedostatků podaných žádostí, resp. jejich příloh.

MF průběžně zveřejňuje aktuální seznam vydaných licencí na svých stránkách zde: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-legalnich-provozovatelu-whiteli

K dnešnímu dni bylo vydáno celkem 9 základních povolení k provozování hazardních her podle ZHH.

2. Zaměření na ČR

Zákon vymezuje svojí platnost na "Hazardní hry, které jsou-li i jen z části zaměřeny nebo cíleny mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky". Jakým způsobem si ministerstvo momentálně vykládá pojem "i jen z části zaměřeny nebo cíleny"? Pokud provozovatel hazardní hry nemá český web ani marketingové aktivity v ČR, může akceptovat náhodné hráče z ČR bez postihu?

Zákon nestanovuje přesně, co znamená cílení na osoby, které mají bydliště na území ČR. Je z povahy věci jasné, že o cílení na obyvatele ČR jde v případě, že internetové stránky, na kterých je provozována hazardní hra, jsou v českém jazyce nebo se na nich lze účastnit hazardní hry s použitím české měny. V neposlední řadě lze, s přihlédnutím k individuálním okolnostem, považovat za cílení i situaci, kdy provozovatel cílí na obyvatele ČR například tím způsobem, že koná marketingové akce na území ČR nebo inzeruje na internetových stránkách, které navštěvují obyvatelé ČR. Cílení na obyvatele ČR může znamenat i publikování na sociálních sítích s evidentním zájmem oslovit obyvatele ČR nebo vypisování sázkových příležitostí, které evidentně zajímají zejména obyvatele ČR.

3. Průhledná vlastnická struktura

V požadavcích na udělení licence jsou požadavky na "průhlednou vlastnickou strukturu" a "průhledný a nezávadný původ zdrojů". Do jaké hloubky (pokud podíly ve společnosti vlastní jiná společnost a její podíly zase jiná) vyžadujete odkrytí vlastnických vztahů a původu zdrojů? Jak je to v případě akciové společnosti s více vlastníky?

Informace uvedené v metodickém pokynu k vyplnění žádosti o vydání základního povolení, jehož aktualizovaná verze byla zveřejněna 2.3.2017 (zde: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26062), jsou jako odpověď k tomuto dotazu dostatečné. Co se týče průhledného a nezávadného původu zdrojů je nastavena správní praxe, že se toto dokládá účetní závěrkou ověřenou auditorem, kdy je možnost doložit též daňová přiznání. Ohledně průhledné vlastnické struktury musí být zřejmý řetězec společností, které vedou ke skutečnému majiteli dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (vždy se jedná o fyzické osoby a může jich být i více).

4. Maximální výhra

U technických her provozovaných online je maximální výhra omezena na 500 000 Kč. Což je při maximálním vkladu 1000 Kč jen 500 násobek vkladu. Mnoho v současnosti oblíbených her umožňuje výhru až do 5000 násobku vkladu. Některé hry mají navíc jako matematickou vlastnost tzv. free spiny/respiny. Při určité kombinaci symbolů dostane hráč X bonusových zatočení v rámci původního vkladu a výhra se mu kumuluje (stále jde o jedno herní kolo). V rámci bonusových zatočení je možné získat další zatočení atd. V tomto případě není možné maximální výhru vypočítat, neboť ani není možné shora omezit počet bonusových zatočení v rámci herního kola. Na základě čeho byl stanoven právě limit 500 000 Kč? Jak by měli provozovatelé postupovat v případě her, kde není možné maximální výhru omezit (viz příklad s free spiny)?

Zákon stanoví, že hrou technické hry je v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 a 2 zákona ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než 2 vteřiny. Termín "náhodný proces" je přitom nutné vykládat tím způsobem, že konečný výsledek hazardní hry může být tvořen několika výsledky generátoru náhodných čísel, které například postupně znásobí mezitímní výhry. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodujícím kritériem pro určení, zda se jedná o novou hru technické hry, je skutečnost, zda se jedná o spuštění hry ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 zákona, tedy zmáčknutí herního tlačítka, které je zároveň spojeno s vůlí sázejícího vložit peněžní prostředky, se kterými v daný okamžik disponuje, do hry (za vložení peněžních prostředků do hry se rozumí, lze-li tyto prostředky na základě náhody ztratit, nebo na jejich základě získat výhru). Na základě tohoto úkonu dojde k zahájení nové hry, z čehož plyne, že vždy bezprostředně předtím dojde k ukončení hry předchozí.

Pokud se jedná o technickou hru, která obsahuje pouze tzv. základní hru, není problém s výkladem tohoto ustanovení, resp. určení, na jaké části herního procesu se aplikují parametrické požadavky na technické hry. Ovšem v případě, že hra obsahuje bonusové či jiné herní prvky, tedy zahájení bonusové hry není spojeno s vůli sázejícího vložit do hry peněžní prostředky, se kterými může disponovat, je nutné vždy jednotlivě zkoumat, zda tento proces není rozdělen do více her podle ustanovení § 50 zákona. V případě, kdy se však po tzv. základní hře zahájí další část hry, ale nejedná se o "spuštění" tak, jak bylo popsáno výše (např. různé bonusové hry, kde může dojít pouze k navýšení výhry – například právě tzv. freespiny/respiny), pak se jedná o součást původní hry a splnění parametrů se posuzuje za tyto dvě části hry v celku.

Výhra z jedné hry, která musí splňovat limity maximální výhry uvedené v ustanovení § 52 zákona, je tak vypočtena jako součást výhry z tzv. základní hry a výhry z bonusových herních fází (např. tzv. freespinů). Není tedy pravdou, že u freespinů není možné maximální výhru omezit. Technická hra musí být naprogramována takovým způsobem, aby nepřekročila limity stanovené zákonem, kdy jsou tyto také ověřeny v rámci povinně dokládané dokumentace od pověřené autorizované osoby. Pokud jde tedy o limit maximální výhry v případě internetové technické hry, nesmí být součet výher ze základní hry a z bonusových fází, které byly v rámci hry spuštěny, vyšší než 500 000 Kč.

Omezení maximální výše výhry je považováno za nezbytný prvek ochrany účastníků hazardních her, neboť ze studie „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady" vypracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti vyplývá, že významný vliv na vztah hráče ke hře a jeho hráčské chování mají technické i další parametry zařízení jako je například struktura výher a jejich maximální výše. Zároveň se nejedná v českém právním řádu o zcela zásadní novinku, neboť i dosavadní úprava tento druh regulace znala, a to na základě vytvořené správní praxe. Lze tedy shrnout, že zákon za účelem ochrany účastníků hazardní hry zavádí u technické hry nejvyšší možné limity pro sázku a výhru, a to vždy v závislosti na skutečnosti, zda je hazardní hra provozována v herně, kasinu či prostřednictvím internetu, tedy hernímu režimu, nikoliv již na základě typu technického zařízení.

5. Progresivní jackpoty

Současné výherní limity neumožňují provozování her s progresivním jackpotem (ten se skládá z každého herního kola a může dosahovat částky v milionech EUR). Byl tento typ her v zákoně opomenutý záměrně? Existuje nějaká studie, která by dokazovala vyšší nebezpečnost tohoto typu hry?

Ano, tento typ her byl v zákoně opomenutý záměrně. Ano, viz závěrečná zpráva RIA k návrhu zákona o hazardních hrách (dostupná na https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/ZZ-RIA-k-navrhu-zakona-o-hazardnich-hrach.pdf), kdy struktura výher (jejich počet a hodnota), pravděpodobnost výhry a výše jackpotu hrají významnou roli u vzniku patologického hráčství, což vyplývá i ze studie „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady", vypracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti (zde je nutno připomenout i souvislost s limitem maximální výhry viz výše).

6. Hry s live dealerem

Podle stanoviska http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2016/stanovisko-k-moznosti-provozovani-tzv-li-26167 není možné provozovat online hry s live dealerem. Byl tento typ her vynechaný záměrně? Bude tento typ her později legalizován?

Ano, tento typ her byl vynechán záměrně. Zákon dle ustanovení § 73 odst. 3 v případě živé internetové hry nepřipouští, aby byl proces náhodné tvorby výsledku hry.

7. Mlčenlivost

§ 11 (1) "Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní hry a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hazardní hry zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem." Možnost zbavit provozovatele mlčenlivosti může využít hráč, pokud chce svůj spor s provozovatelem projednat na veřejném mediačním fóru. 2. část ustanovení ale dává kasinu možnost odmítnout se vyjádřit, s tím, že vlastně nemohou, neboť výhra nebyla získána v souladu s herním plánem (to je i nejčastější předmět sporu a argument pro nevyplacení prostředků). Jaký byl důvod pro přidání druhé části ustanovení do zákona?

Je třeba uvést, že druhá část ustanovení nedává provozovateli možnost v případě pochybností o vzniku výhry trvat na mlčenlivosti, pouze určuje okamžik, od kdy lze mlčenlivosti zprostit. Provozovatele lze zprostit povinnosti mlčenlivost nejdříve v okamžiku, kdy je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem. Tímto okamžikem lze rozumět právě vyhodnocení konkrétní sázky, tedy kdy je provozovatelem určeno, zda sázející získal či nezískal výhru. (To, že s uvedeným závěrem sázející nesouhlasí, není rozhodné. Rozhodným je, že náhoda nebo předem neznámá okolnost již proběhla a byla vyhodnocena.)

Cílem této úpravy je naopak ochrana účastníků hazardních her, kteří tak mají možnost až poté, co získají výhru, zvážit, zda umožní provozovateli prolomit mlčenlivost a sdělit údaje např. využitelné k reklamním účelům. Dle předchozí právní úpravy byla možnost poskytnout tento souhlas předem, aniž by účastník věděl, zda získal výhru a v jaké výši či nikoli, což zejména v případě následné velmi vysoké výhry mohlo mít výrazné negativní důsledky. Tento důležitý faktor má zcela jistě na rozhodování o zproštění mlčenlivosti účastníka hazardní hry vliv.

Co se týká možnosti účastníka hazardní hry projednat spor s provozovatelem na veřejném mediačním fóru (rozumíme tímto např. možnost prokonzultování sporu na nezávislé internetové stránce, kde je dána možnost k vyjádření jak sázejícímu, tak i provozovateli a zároveň nezávislý subjekt zaujme k věci stanovisko), provozovatel nemá povinnost se vyjadřovat ani v případě zproštění mlčenlivosti, provozovatele nelze k vyjádření nutit.

Ministerstvo financí však dbá na to, aby účastník hazardní hry mohl svůj nárok na výhru vždy uplatnit, a to formou řádně podané reklamace, pokud provozovatel odmítne vyplatit výhru s odůvodněním, že nebyla získána v souladu s herním plánem. Postup, jakým může účastník hazardní hry reklamaci uplatit, případně na jaké další orgány (Českou obchodní inspekci, Ministerstvo financí, soud) se může obrátit, je podrobně specifikován v každém herním plánu, který je ze strany Ministerstva financí schvalován.

8. Spory s licencovaným provozovatelem

8. Existuje orgán, na který se může hráč obrátit v případě sporu s licencovaným provozovatelem? Jaký je postup pro podání podnětu na prošetření jeho hráčského sporu?

Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem jsou ministerstvo a celní úřady. Podnět lze podat na oba tyto orgány prostřednictvím e-mailu, poštou, osobně na podatelnu či prostřednictvím datové schránky, a to s uvedením kontaktních údajů a pokud možno s co nejpřesnějším popisem sporu a s předmětnými důkazy.

Ministerstvo dbá, aby v každém schváleném herním plánu byl podrobně popsán proces reklamace, který může hráč v případě potřeby využít. V případě, že dojde mezi provozovatelem a hráčem jako spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu v souvislosti s jeho účastí na hazardní hře, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může hráč podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro rozhodování sporů mezi provozovatelem a hráčem jsou příslušné obecné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost je dána adresou provozovatele a rozhodným právem je právní řád České republiky.

9. Pyramidové hry

§ 7 (2) f) „Zakazuje se provozovat hazardní hru, u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry" - mohli byste uvést příklad hazardní hry, na které se toto ustanovení vztahuje?

Může se jednat např. o pyramidové hry.

10. Dobrovolný zápis do registru vyloučených osob

Jakým způsobem může občan požádat o dobrovolný zápis do registru osob vyloučených z účasti na hazardních hrách?

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „rejstřík"), v němž musí být osoba vedena, aby jí byla znemožněna účast na hazardní hře, je stále ve fázi tvorby. Aktuálně probíhá výběrové řízení, jehož vítěz vytvoří informační systém pro provozování hazardních her, jehož modulární součástí má být i zmiňovaný rejstřík.

V okamžiku, kdy bude rejstřík zřízen, lze žádost podat Ministerstvu financí, které bude správcem informačního systému a tedy i samotného rejstříku. Žádná speciální forma žádosti není stanovena, postačí volná forma podání, které bude splňovat obsahové náležitosti podle ustanovení § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu (viz „z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje"), to vše nejlépe s odkazem na dané ustanovení § 16 odst. 6 zákona. Žádné další podmínky podání žádosti stanoveny nejsou, žádost může podat kterákoliv fyzická osoba, která chce být vyloučena z účasti na hazardních hrách. S ohledem na informace výše uvedené je však bezpředmětné podávat žádost o zařazení do rejstříku dříve, než bude oznámeno přesné datum jeho spuštění. Osoba však bude moci být do rejstříku zapsána s účinností nejdříve v den jeho spuštění.

11. Kontrola v registru

V ZHH jsem našel u online provozovatelů povinnost kontrolovat přítomnost osoby v registru osob vyloučených z účasti na hazardních hrách pouze po dobu registrace hráče. Je nějakým způsobem stanovena povinnost kontrolovat přítomnost osoby v registru i po registraci (například během prvního přihlášení v daný kalendářní den)?

Ano, tato povinnost je stanovena v ustanovení § 17 zákona, kdy takové osobě nesmí být umožněno si uživatelské konto zřídit nebo jej používat, což je provozovatel povinen ověřit při každém přihlášení.

Považovali by to vaši přátelé za užitečné?

Sdílejte tento článek a dejte jim vědět.

flash-message-news
Casino Guru News – Sledujte denní novinky a zajímavosti ze světa gamblingu
Forum_alt
Připojte se do diskuze na našem fóru a setkejte se s kasino hráči z celého světa
Přihlašte se do newsletteru a získávejte informace o nejnovějších bonusech bez vkladu, o nových hrách i další novinky