Podmínky používání

Podmínky používání webových stránek Kasino Guru

Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky") stanovují vzájemná práva a povinnosti spojené s používáním webové stránky uživateli. V těchto podmínkách si vyhrazujeme právo na provedení libovolných změn bez předchozího upozornění uživatelů. Jakákoli změna podmínek bude zveřejněna na webových stránkách a případně oznámena uživatelům e-mailem.

1. Definice

1.1. Pojmy používané v těchto podmínkách mají následující význam:

 • Webovými stránkami se myslí https://casino.guru a lokalizované verze přeložené do jiných jazyků, které jsou k dispozici buď v subdoménách casino.guru, nebo v samostatných doménách.
 • Různé tvary zájmena pro první osobu množného čísla jako my, nás nebo naše odkazují na provozovatele webových stránek.
 • Uživatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která přistupuje k webovým stránkám a používá je. Uživatelé se také označují různými tvary zájmen pro druhou osobu jako vy nebo vaše.
 • Zásady ochrany osobních údajů a zásady ochrany soukromí jsou uvedené v bodě 5 těchto podmínek.
 • Údaji se rozumí veškeré informace, které uživatel na webových stránkách uvede.
 • Cookie je krátký textový soubor, který při přístupu na web do vašeho počítače uloží webové stránky nebo třetí strana.
 • Právními předpisy v oblasti ochrany údajů se rozumí veškeré použitelné právní předpisy související se zpracováním osobních údajů, včetně směrnice Komise 95/46/ES nebo obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jakýchkoli dalších vnitrostátních prováděcích předpisů a nařízení.
 • GDPR se rozumí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 • Sušenkový zákon odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 pozměněnou v letech 2006 a 2009.
 • Termín obsah generovaný uživatelem se vztahuje na veškerý psaný obsah, obrázky, videa a další formy obsahu zveřejněné na webových stránkách uživatelem.

2. Obecné podmínky

2.1. Webové stránky slouží jako poskytovatel nezávislých informací a pokynů pro jednotlivce, kteří mají zájem hrát v online kasinech, a nejsou poskytovatelem online hazardních her. Veškeré informace poskytované na webových stránkách mají pouze informativní charakter a za žádných okolností by neměly být považovány za právní poradenství.

2.2. Snažíme se zajistit, aby informace zveřejněné na webových stránkách byly přesné, ale vzhledem k neustále se měnícímu prostředí online hazardních her nemůžeme přesnost uvedených informací zaručit. Za škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

2.3. Webové stránky obsahují odkazy na externí stránky třetích stran. Webové stránky nemohou nijak obsah těchto stránek třetích stran ovlivnit a nenesou za něj žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste si před hraním libovolných hazardních her důkladně přečetli všechny podmínky používání stránek třetích stran.

2.4. Přístupem na webové stránky a jejich používáním uděluje uživatel souhlas s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a potvrzuje, že těmto podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů rozumí a bude je dodržovat.

2.5. Chceme upozornit uživatele jako subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím těchto webových stránek, že vyjádřením souhlasu se zněním zásad ochrany osobních údajů vyjadřují také několik souhlasů se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro správné použití webových stránek v souladu s těmito podmínkami. Další informace o zpracování údajů o uživatelích naleznete v těchto podmínkách v části 5.

2.6. Vstupem na webové stránky potvrzuje uživatel, který je fyzickou osobou, že je starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům. Přístup na webové stránky je lidem mladším 18 let nebo lidem ve věku nižším, než který v dané jurisdikci umožňuje online hazard, zakázán. Je výlučnou odpovědností uživatele, aby určil, zda je pro něj online hazardování v jeho jurisdikci legální, a také kontroloval jakékoli další platné právní požadavky.

2.7. Abychom vyhověli místním zákonům, můžeme přístup k celým webovým stránkám nebo k určité části webu či obsahu uživatelům přicházejícím z určitých zemí nebo území omezit.

2.8. V případě, že uživatel zjistí jakoukoli nepřesnost informací zveřejněných na webových stránkách nebo se bude domnívat, že webové stránky v žádném případě nejsou v souladu s právními předpisy jeho země, může nás kontaktovat na adrese info@casino.guru. Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom jednali v souladu se zákony všech zemí, ve kterých mají uživatelé k webovým stránkám přístup.

2.9. V případě, že některá část podmínek není v souladu s právními předpisy země uživatele, zůstávají ostatní části podmínek nadále platné.

2.10. Loga Kasino Guru, ochranné známky a texty zveřejněné na webových stránkách představují naše duševní vlastnictví. Loga a ochranné známky online kasin, poskytovatelů hazardních her a poskytovatelů plateb podléhají právům duševního vlastnictví příslušných provozovatelů těchto kasin, hazardních platforem a platebních služeb. Tato loga a ochranné známky zveřejňujeme na webových stránkách pouze za účelem odkazu na služby poskytované příslušnými vlastníky ochranných známek (politika přiměřeného využívání). Kopírování obsahu na jiné webové stránky je povoleno pouze prostřednictvím funkčních zpětných odkazů do-follow v podobě html značky <a> nebo s naším předchozím souhlasem. Obsah a části obsahu je možné znovu publikovat na webových stránkách Wikipedia.org, a to se zpětnými odkazy no-follow a html značkou <a>.

2.11. Tato služba může obsahovat překlad vytvořený společností Google. Společnost Google se zříká všech záruk souvisejících s překlady, výslovných či předpokládaných, včetně jakýchkoliv záruk přesnosti, spolehlivosti a všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti, či vhodnosti na konkrétní účel a neporušování práv.

3. Fórum a obsah generovaný uživatelem

3.1. Podmínky uvedené v této části se vztahují na veškerý obsah generovaný uživatelem, který uživatelé zveřejňují na těchto webových stránkách, mimo jiné včetně příspěvků na fóru, odkazů, obrázků, stížností a odpovědí v rámci služby urovnávání sporů a uživatelských recenzí.

3.2. Uživatel nám celosvětové, nevýhradně, neodvolatelně a bezplatně uděluje právo a licenci k publikování, zobrazování, reprodukci, úpravě a vytváření odvozených děl a ke komerčnímu využívání jakéhokoli obsahu generovaného uživatelem zveřejněného na těchto webových stránkách.

3.3. Uživatel potvrzuje, že nebude zveřejňovat žádný obsah generovaný uživatelem, který by byl nepravdivý, pomlouvačný, nepřesný, urážlivý, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, vulgární, sexuálně orientovaný, ohrožující, diskriminační, útočný vůči soukromí jiné osoby a součástí materiálů pro dospělé nebo materiálů chráněných autorskými právy bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv, a že nebude zveřejňovat žádný materiál ani informace, které jiným způsobem porušují práva třetích stran nebo platné právní předpisy.

3.4. Uživatelem generovaný obsah zveřejněný uživateli vyjadřuje názory a stanoviska jednotlivých uživatelů a žádným způsobem nereflektuje naše názory či stanoviska. Tým správců webových stránek aktivně nečte ani nekontroluje zprávy přidané do fóra a neneseme žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli příspěvků na fóru. Za obsah generovaný uživatelem odpovídá uživatel, který ho na webových stránkách zveřejní.

3.5. Je zakázáno umožňovat třetí stranám, aby zveřejňovaly obsah generovaný uživatelem vaším jménem, stejně jako zveřejňovat obsah vytvořený třetími stranami bez jejich souhlasu.

3.6. Jakékoli zneužívající činnosti nebo chování, včetně zasílání stejné zprávy do více než jednoho vlákna nebo tematické sekce na fóru, spamování, zaplavování, používání řetězových zpráv a pyramidových schémat, nabízení a zveřejňování propagačních akcí, reklam, marketingových materiálů či bonusů nebo zasílání hromadných soukromých zpráv či e-mailů, jsou přísně zakázány.

3.7. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení odstranit nebo upravit jakýkoli obsah generovaný uživatelem, mimo jiné včetně příspěvků, odkazů a propagačních informací zveřejněných na fóru, které jsou podle nás přidané webovými stránkami, kasiny nebo jejich přidruženými stranami za účelem propagace nebo vytváření odkazů.

3.8. Vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit nebo upravit jakýkoli obsah generovaný uživatelem nebo uzavřít účet uživatele bez předchozího upozornění a podle našeho výhradního uvážení v případech, kdy je obsah generovaný uživatelem zneužívající povahy nebo porušuje příslušné zákony či doložky uvedené v těchto podmínkách.

3.9. Vyhrazujeme si právo odhalit totožnost uživatele (nebo jakékoli jiné související informace shromážděné na webových stránkách) příslušným orgánům v případě, že bude zahájena formální stížnost nebo jiné právní kroky v důsledku jakékoli aktivity uživatele na webových stránkách.

3.10. Tyto webové stránky umožňují uživatelům psát a publikovat recenze a hodnocení o webech s online kasiny. Uživatel se zaručuje, že tyto recenze jsou správné a pravdivé a že vypovídají o skutečné zkušenosti uživatele s hodnoceným online kasinem. Uživatel může každé online kasino hodnotit pouze jednou. Uživatel nesmí hodnotit online kasina, se kterými má osobní nebo profesní vztah. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo upravit jakékoli uživatelské recenze, které nejsou v souladu s těmito pravidly.

3.11. Pokud je uživatel zástupcem online kasina a přeje si jej na těchto webových stránkách zastupovat, může si nechat svůj uživatelský účet propojit se zastupovaným kasinem, když nám zašle e-mail na adresu forum@casino.guru. Kromě všech ostatních podmínek musí uživatelé, kteří zároveň zastupují kasino, dodržovat navíc tato pravidla:

 • Zástupce může vytvořit jedno vlákno v jednotlivých kategoriích „Bonusy a promo akce" a „Kasina" související s každým kasinem, které zastupuje. Je zakázáno vytvářet velké množství nových vláken souvisejících se zastupovaným kasinem nebo vytvářet nové vlákno pro každou propagační nabídku zastupovaného kasina.
 • Pokud zástupce zveřejní odkazy na web zastupovaného kasina, se kterým máme partnerský vztah, musí tyto odkazy obsahovat náš sledovací kód.
 • Když zjistíme, že zástupce kasina tato pravidla nedodržuje, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení odstranit jeho příspěvky či vlákna nebo jeho uživatelský účet zrušit.

4. Služba urovnávání sporů

4.1. Webové stránky poskytují bezplatnou službu urovnávání sporů, jejímž cílem je vyřídit stížnosti podané uživateli a vznikající při herních transakcích u libovolného provozovatele online hazardních her bez ohledu na velikost sporné částky. Uživatelé mohou podat stížnost vyplněním tohoto formuláře.

4.2. Odesláním stížnosti na webové stránky nás uživatel opravňuje jej zastupovat vůči příslušnému provozovateli online hazardních her a souhlasí s tím, že jakmile bude stížnost podána, bude se aktivně účastnit následné diskuse a mediace. V jednotlivých případech mohou být uživatelé požádáni, aby (i) příslušnému provozovateli online hazardních her zaslali autorizační e-mail (v podobě, kterou si můžete stáhnout zde) nebo (ii) udělili nám formální oprávnění k zastupování uživatele v mediaci vůči provozovateli online hazardních her, jehož šablonu můžete stáhnout zde.

4.3. Odesláním stížnosti na webové stránky nás uživatel opravňuje požadovat a/nebo přijímat od dotčeného provozovatele online hazardních her veškeré informace týkající se kasinového účtu uživatele, registrovaných údajů, protokolů o hazardních hrách a činností a/nebo jakékoli další informace, které by mohly pomoct identifikovat problém a dosáhnout nestranného a spravedlivého rozhodnutí.

4.4. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo přestat vyřizovat stížnost, pokud je stížnost neopodstatněná nebo zlovolná, uživatel během vyřizování stížnosti a mediace nespolupracuje nebo neposkytuje dostatečné důkazy potvrzující stížnost uživatele, uživatel zjevně porušil platná pravidla dotčeného provozovatele online hazardních her nebo v případě, že uživatel jedná s týmem webových stránek hrubě, pohrdavě, neuctivě nebo výhružně.

4.5. Zároveň si vyhrazujeme právo odmítnout nebo přestat spravovat stížnost, když zjistíme, že se stížnost týká událostí, které se staly více než rok před podáním stížnosti, když uživatel podá stížnost jménem jiné osoby nebo když stížnost nespadá do naší kompetence v oblasti vyřizování stížností. Sem mimo jiné patří stížnosti týkající se sportovního sázení, kyberkriminality, partnerských záležitostí a sociálních kasin.

5. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na uživatele webových stránek, jakož i na jejich majitele a provozovatele. Soukromí informací uživatelů bereme vážně. Tyto zásady se vztahují na všechny údaje shromážděné námi nebo poskytnuté uživateli ve vztahu k používaní webových stránek.

5.1. Rozsah zásad ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše činnosti a činnosti uživatelů v souvislosti s tímto webem. Nevztahují se na žádné jiné webové stránky, ke kterým lze z těchto webových stránek získat přístup, mimo jiné včetně odkazů na online kasina.
 • Pro účely příslušných zákonů o ochraně údajů jsme „správcem údajů". To znamená, že určujeme účel a způsob zpracování vašich dat.

5.2. Shromažďované údaje

 • V souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů můžeme od našich uživatelů shromažďovat následující údaje, včetně osobních údajů:

  • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa.
  • Automaticky shromažďované informace, jako je IP adresa, typ webového prohlížeče a operační systém.

5.3. Způsob shromažďování údajů

 • Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

  • údaje poskytnuté uživateli
  • automaticky shromažďované údaje

5.3.1 údaje poskytnuté uživateli

 • Údaje poskytnuté uživateli shromažďujeme mnoha způsoby, například:

  • Když nás uživatelé kontaktují prostřednictvím webové stránky, e-mailem nebo jiným způsobem.
  • Když uživatelé podávají stížnosti za účelem zlepšení našich služeb (uživatelé nejsou povinni stížnost podat ani v ní zahrnout e-mail nebo jiné údaje).

5.3.2 automaticky shromažďované údaje

 • Některé údaje se shromažďují automaticky, když uživatelé přistupují na webové stránky, například:

  • Automaticky shromažďujeme některé informace o vaší návštěvě webových stránek, které zahrnují IP adresu, datum, časy a frekvenci vašich návštěv a způsob, jakým nakládáte s obsahem webové stránky; tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah webových stránek a jejich funkce.
  • Automaticky shromažďujeme údaje pomocí souborů cookie (v závislosti na jejich nastavení ve vašem prohlížeči). Více informací se dozvíte v oddílu 5.10.

5.4. Používání údajů

 • Výše uvedené údaje můžeme čas od času požadovat, abychom uživatelům co nejvíce zpříjemnili používání webových stránek. Konkrétně můžeme údaje používat z následujících důvodů, které jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů:

  • Zlepšení našich produktů nebo služeb.
  • Jiné účely, pro které nám uživatel údaje poskytl.
 • K výše uvedenému účelu můžeme vaše údaje použít, pokud to pro naše oprávněné zájmy považujeme za nezbytné. Pokud vám to nevyhovuje, máte v určitých případech právo na námitku (viz oddíl 5.7.).
 • Osobní informace o našich uživatelích ostatním lidem či společnostem nesdílíme, nepronajímáme ani neprodáváme.

5.5. Zabezpečení údajů

 • K ochraně vašich údajů používáme technická a organizační opatření:

  • Údaje ukládáme na zabezpečených serverech.
  • Má k nim přístup pouze správce webové stránky.
 • Opatření k ochraně vašich údajů zahrnují opatření k řešení domnělého porušení zabezpečení údajů. Pokud máte podezření na zneužití nebo ztrátu údajů či neoprávněný přístup k nim, dejte nám prosím vědět na adrese: security@casino.guru.

5.6. Uchovávání údajů

 • Pokud se nevyžaduje delší doba uchování nebo není povolena zákonem, budeme vaše údaje na našem serveru uchovávat pouze po dobu nezbytnou k uskutečnění záměrů vymezených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud nepožádáte o jejich vymazání.

5.7. Vaše práva

 • Ve vztahu ke svým údajům máte následující práva:

  • Právo na přístup – právo si kdykoli vyžádat kopii údajů, které o vás uchováváme, a právo požadovat změnu, aktualizaci nebo odstranění těchto údajů. V případě, že to umožňuje zákon, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud vaši žádost odmítneme, sdělíme vám odůvodnění.
  • Právo na opravu – právo vaše údaje v případě nepřesností opravit.
  • Právo na vymazání – právo požadovat odstranění nebo odebrání údajů z našich systémů.
  • Právo omezit používání vašich údajů – právo nám znemožnit vaše údaje používat nebo omezit způsob, jakým s nimi nakládáme.
  • Právo na přenositelnost údajů – právo po nás požadovat přemístění, zkopírování nebo přenesení údajů.
  • Právo na námitku – právo vznést námitku k našemu nakládání s vašimi údaji.
 • Chcete-li požádat o informace, uplatnit některá z výše uvedených práv nebo svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat, kontaktujte nás na adrese: privacy@casino.guru.
 • Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení stížnosti ohledně nakládání s vašimi údaji, můžete podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů.
 • Je důležité, aby údaje, které o vás uchováváme, byly přesné. Informujte nás prosím, když se vaše údaje v době, po kterou je uchováváme, změní.

5.8. Odkazy na jiné stránky

 • Tyto webové stránky odkazují na jiné webové stránky. Přestože webové stránky, na které odkazujeme, podrobně kontrolujeme, nemáme nad nimi žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na používání daných webových stránek nevztahují. Před použitím ostatních webových stránek vám doporučujeme přečíst si jejich zásady či prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.

5.9. Změny vlastnictví a kontroly podniku

 • Čas od času můžeme své podnikání rozšiřovat nebo omezovat, což může zahrnovat celkový nebo částečný prodej a/nebo převod kontroly webových stránek. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že jsou relevantní pro kteroukoli část našeho podnikání, převedeny a nový majitel nebo nově ovládající strana bude za podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů oprávněna používat dané údaje pro účely, pro které byly původně poskytnuty nám.
 • Ve výše uvedeném případě podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho soukromí.

5.10. Soubory cookie

 • Tyto webové stránky mohou na váš počítač ukládat určité soubory cookie a potom k nim přistupovat. Soubory cookie používáme, abychom vám zpříjemnili používání webových stránek. Tyto soubory cookie jsme pečlivě vybrali a podnikli potřebné kroky k zajištění ochrany a respektování vašeho soukromí za všech okolností.
 • Všechny soubory cookie, které tyto webové stránky používají, jsou v souladu se sušenkovým zákonem.
 • Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči povolit nebo zakázat. Ve výchozím nastavení je většina internetových prohlížečů přijímá, ale toto nastavení lze změnit.
 • Soubory cookie můžete kdykoli smazat, ale můžete tím přijít o informace, které vám umožní rychlejší a efektivnější přístup k webovým stránkám.
 • Úplné zásady pro soubory cookie jsou k dispozici zde.

5.11. Obecné

 • Žádné ze svých práv nemůžete v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů převést na jinou osobu. My svá práva v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů převést můžeme, pokud se odůvodněně domníváme, že vaše práva zůstanou nedotčena.
 • Pokud libovolný soud nebo příslušný orgán zjistí, že některé ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo jeho část) je neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení (nebo jeho část) v potřebném rozsahu považováno za odstraněné, ale platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů zůstane nedotčena.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi v angličtině a jinými jazyky se použije verze v angličtině.

6.2. Podmínky mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

Poslední aktualizace: 1. února 2021

flash-message-news
Casino Guru News – Sledujte denní novinky a zajímavosti ze světa gamblingu
Forum_alt
Připojte se do diskuze na našem fóru a setkejte se s kasino hráči z celého světa
Sledujte nás na sociálních sítích – Bonusy bez vkladu, nové hry zdarma, statistiky a zajímavosti ze světa gamblingu
Přihlašte se do newsletteru a získávejte informace o nejnovějších bonusech bez vkladu, o nových hrách i další novinky