Podmínky používání
Domů Podmínky používání

Podmínky používání webové stránky Casino Guru

1. Definice pojmů

Používání webového portálu https://kasinoguru-cz.com/ je definováno následujícími podmínkami. Platí následující definice:

 • https://kasinoguru-cz.com/ – dále jen „webová stránka"

 • Osoba, společnost nebo jiná organizace používající https://kasinoguru-cz.com/ – dále jen „uživatel"

 • Všeobecné podmínky – dále jen „podmínky"

 • Společnost provozující webovou stránku Casino Guru – dále jen „provozovatel" a „Casino Guru"

 • Veškeré informace předložené uživatelem společnosti Casino Guru prostřednictvím naší webové stránky – dále jen „údaje".

 • Krátký textový soubor umístěný naší webovou stránkou při jejím navštívení do vašeho počítače – dále jen „cookie"

 • Veškeré platné zákony týkající se zpracování osobních údajů, včetně směrnice Komise 96/46/ES nebo obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony nebo nařízení – dále jen „právní předpisy na ochranu údajů"

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 – dále jen „GDPR"

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 pozměněná v letech 2006 a 2009 – dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích"

2. Základní podmínky

 • Vstupem na tuto webovou stránku vyjadřuje uživatel svůj souhlas s platnými podmínkami a potvrzuje, že jim rozumí a bude je dodržovat.

 • Přístup na webovou stránku je zakázán všem osobám mladším 18 let nebo osobám ve věku, který jim v jejich jurisdikci neumožňuje hraní online hazardních her. Platí vyšší věková hranice.

 • Provozovatel této webové stránky není zodpovědný za aktualizaci a správnost zde zveřejněných informací.

 • Za žádných okolností a v žádném případě nenese tato webová stránka odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu plynoucí z používání jejího obsahu.

 • Tato webová stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nijak neovlivňuje a nenese za něj žádnou odpovědnost. Použitím odkazu na externí webovou stránku uživatel souhlasí s podmínkami dané externí webové stránky.

 • Během používání této webové stránky a služeb třetích stran je uživatel plně odpovědný za kontrolu požadavků vyplývajících z platných právních předpisů.

 • Tato webová stránka poskytuje pouze nezávislé informační služby a není poskytovatelem online hazardních her.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k celé webové stránce, její určité části nebo jejímu obsahu uživatelům připojujícím se z určitých zemí nebo oblastí. Tato omezení se uplatňují, aby se zajistil soulad s právními předpisy dotčených zemí nebo oblastí.

 • V případě, že tato webová stránka nějakým způsobem porušuje právní předpisy země uživatele, kontaktujte nás na adrese info@casino.guru. Záměrem provozovatele je jednat v souladu se zákony všech zemí, ze kterých se uživatelé této webové stránky mohou připojovat. Není však v rozsahu jeho schopností sledovat změny legislativy v jednotlivých zemích.

 • V případě, že jakákoliv část podmínek není v souladu s právními předpisy země uživatele, zůstávají ostatní podmínky v platnosti.

3. Autorská práva

 • Všechny texty a veškerý obsah webové stránky jsou předmětem autorských práv. Kopírování obsahu na jiné webové stránky je povoleno pouze s funkčním zpětným odkazováním v podobě HTML tagu <a> nebo s předchozím souhlasem provozovatele webové stránky.

 • Obsah a jeho části je možné opětovně publikovat na webové stránce Wikipedia.org jedině se zpětným odkazem typu „no-follow" (HTML tag <a>).

4. Zásady ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vás, uživatele naší webové stránky, a Casino Guru, vlastníka a poskytovatele webové stránky. Casino Guru bere důvěrnost informací uživatelů webové stránky vážně. Zásady se vztahují na použití všech údajů shromážděných námi nebo poskytnutých uživateli v souvislosti s používáním naší webové stránky.

4.1 Rozsah zásad ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro akce Casino Guru a uživatelů ve vztahu k této webové stránce. Nevztahují se na žádné jiné webové stránky, na které je možné z této webové stránky získat přístup, kam mimo jiné patří například odkazy na online kasina.

 • Pro účely příslušných právních předpisů na ochranu údajů je Casino Guru „správcem údajů". To znamená, že Casino Guru určuje účel a způsob zpracování vašich údajů.

4.2 Shromažďování údajů

 • Můžeme shromažďovat následující údaje, včetně osobních údajů našich uživatelů, které jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů:

  • kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa,

  • automaticky shromažďované údaje, jako je IP adresa, typ webového prohlížeče nebo operační systém.

4.3 Jak se údaje shromažďují

 • Casino Guru shromažďuje údaje následujícími způsoby:

  • údaje poskytnuté vámi,
  • automaticky shromažďované údaje.
4.3.1 Údaje poskytnuté vámi
 • Casino Guru shromažďuje údaje mnoha způsoby, například:

  • když nás kontaktujete prostřednictvím webové stránky, e-mailem nebo jiným způsobem,
  • když podáte stížnost za účelem zlepšení našich služeb (stížnost podávat nemusíte, a když ji podáváte, nemusíte u ní uvádět e-mail ani jiné údaje).
4.3.2 Automaticky shromažďované údaje
 • Některé údaje se shromažďují automaticky při přístupu na webovou stránku, například:

  • automaticky shromažďujeme informace o vaší návštěvě webové stránky, mezi které patří IP adresa, datum, časy a četnost vašich návštěv a způsob interakce s obsahem webové stránky; tyto informace nám pomáhají vylepšit obsah a funkce webové stránky,

  • automaticky shromažďujeme údaje pomocí souborů cookie (v závislosti na jejich nastavení ve vašem prohlížeči); další informace naleznete v následující části s nadpisem „Soubory cookie".

4.4 Nakládání s údaji

 • Některé z výše uvedených údajů můžeme čas od času potřebovat, abychom vám při používání naší webové stránky zajistili co nejlepší zkušenost. Konkrétně můžeme údaje používat z následujících důvodů, které jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů:

  • zlepšení našich produktů nebo služeb.

 • K výše uvedenému účelu můžeme vaše údaje použít, pokud to pro naše oprávněné zájmy považujeme za nezbytné. Pokud vám to nevyhovuje, máte v určitých případech právo na námitku (viz oddíl s nadpisem „Vaše práva").
 • Casino Guru nepronajímá, neprodává ani nesdílí osobní údaje o uživatelích s ostatními lidmi či společnostmi.

4.5 Zabezpečení údajů

 • K ochraně vašich údajů používáme technická a organizační opatření:

  • údaje ukládáme na zabezpečených serverech,

  • má k nim přístup pouze správce webové stránky.

 • Opatření k ochraně vašich údajů zahrnují opatření k řešení domnělého porušení zabezpečení údajů. Pokud máte podezření na zneužití nebo ztrátu údajů či neoprávněný přístup k nim, dejte nám prosím vědět na adrese: security@casino.guru.

4.6 Uchovávání údajů

 • Pokud se nevyžaduje delší doba uchování nebo není povolena zákonem, budeme vaše údaje na našem serveru uchovávat pouze po dobu nezbytnou k uskutečnění záměrů vymezených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud nepožádáte o jejich vymazání.

4.7 Vaše práva

 • Ve vztahu ke svým údajům máte následující práva:

  • právo na přístup – právo si kdykoli vyžádat kopii údajů, které o vás uchováváme, a právo požadovat změnu, aktualizaci nebo odstranění těchto údajů. V případě, že to umožňuje zákon, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud vaši žádost odmítneme, sdělíme vám odůvodnění;
  • právo na opravu – právo vaše údaje v případě nepřesností opravit;
  • právo na vymazání – právo požadovat odstranění nebo odebrání údajů z našich systémů;
  • právo omezit používání vašich údajů – právo nám znemožnit vaše údaje používat nebo omezit způsob, jakým s nimi nakládáme;
  • právo na přenositelnost údajů – právo po nás požadovat přemístění, zkopírování nebo přenesení údajů;
  • právo na námitku – právo vznést námitku k našemu nakládání s vašimi údaji.
 • Chcete-li požádat o informace, uplatnit některá z výše uvedených práv nebo svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat, kontaktujte nás na adrese: privacy@casino.guru.
 • Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení stížnosti ohledně nakládání s vašimi údaji, můžete podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů.
 • Je důležité, aby údaje, které o vás uchováváme, byly přesné. Informujte nás prosím, když se vaše údaje v době, po kterou je uchováváme, změní.

4.8 Odkazy na jiné webové stránky

 • Tato webová stránka odkazuje na jiné webové stránky. Přestože webové stránky, na které odkazujeme, podrobně kontrolujeme, nemáme nad nimi žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na používání daných webových stránek nevztahují. Před použitím ostatních webových stránek vám doporučujeme přečíst si jejich zásady či prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.

4.9 Změny vlastnictví a kontroly podniku

 • Casino Guru může čas od času své podnikání rozšiřovat nebo omezovat, což může zahrnovat celkový nebo částečný prodej a/nebo převod kontroly společnosti Casino Guru. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že jsou relevantní pro kteroukoli část našeho podnikání, převedeny a nový majitel nebo nově ovládající strana bude za podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů oprávněna používat dané údaje pro účely, pro které byly původně poskytnuty nám.

 • Ve výše uvedeném případě podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho soukromí.

4.10 Soubory cookie

 • Tato webová stránka může na váš počítač ukládat určité soubory cookie a potom k nim přistupovat. Casino Guru používá soubory cookie k vylepšení vaší zkušenosti s webovou stránkou. Casino Guru tyto soubory cookie pečlivě vybralo a podniklo potřebné kroky k zajištění ochrany a respektování vašeho soukromí za všech okolností.

 • Všechny soubory cookie, které tato webová stránka používá, jsou v souladu se směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích.

 • Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči povolit nebo zakázat. Ve výchozím nastavení je většina internetových prohlížečů přijímá, ale toto nastavení lze změnit.

 • Soubory cookie můžete kdykoli smazat, ale můžete tím přijít o informace, které vám umožní rychlejší a efektivnější přístup k této webové stránce.

 • Úplné zásady souborů cookie jsou k dispozici zde: kasinoguru-cz.com/zasady-pouzivani-souboru-cookie.

4.11 Obecné

 • Žádná ze svých práv nemůžete v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů převést na jinou osobu. My svá práva v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů převést můžeme, pokud se odůvodněně domníváme, že vaše práva zůstanou nedotčena.

 • Pokud libovolný soud nebo příslušný orgán zjistí, že některé ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo jeho část) je neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení (nebo jeho část) v potřebném rozsahu považováno za odstraněné, ale platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů zůstane nedotčena.

5. Závěrečná ustanovení

 • V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi v angličtině a jinými jazyky se použije verze v angličtině.

 • Podmínky mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

Poslední aktualizace: 21. 11. 2018

Považovali by to vaši přátelé za užitečné?

Sdílejte tento článek a dejte jim vědět.

Sdílej

Online kasina, které Vám můžeme doporučit