Léčba a překonání problémového hráčství

Jakmile se z hazardu stane problém nebo závislost, bojuje se s tím velmi těžko. Překonání takové závislosti ale není nemožné a existuje řada způsobů, které gamblerovi pomůžou bitvu s problémovým hráčstvím (nebo také patologickým hráčstvím, hazardní poruchou nebo závislostí na hazardu) vyhrát.

Pokud se vám zdá, že se vám hazardní návyky vymykají z rukou, doporučujeme vám přečíst si tento článek, vyhledat pomoc a zkusit svůj vztah k hazardu změnit.

Tento článek obsahuje přehled způsobů boje s problémovým hráčstvím. Naleznete v něm například:

 • kroky, které můžete podniknout sami;
 • způsoby, jakými vám může pomoct rodina, přátelé nebo jiní lidé bojující s hazardem;
 • potenciální zdroje odborné pomoci s informacemi, co pro vás mohou udělat.

Obsah:

 1. Uznání problému
 2. Proces překonání problémového hráčství
 3. Boj svépomocí
 4. Podpora rodiny a přátel
 5. Linky pomoci a živý chat
 6. Podpůrné skupiny
 7. Psychoterapie, poradenství a odborná pomoc
 8. Léčebna závislostí a programy ústavní léčby
 9. Kde hledat pomoc

Uznání problému

Když se rozhodnete problém řešit, je zcela zásadní, abyste uznali, že nějaký problém máte a že s tím musíte něco dělat. Bez tohoto prvního kroku je šance na vymanění se z okovů gamblerství prakticky nulová.

To zní to logicky, ne? Když neuznáte, že je něco špatně a že to chcete změnit, jak byste s tím mohli něco udělat?

Přestože je tento krok logický, ukazuje se, že často bývá při překonávání gamblerství nebo závislosti zároveň tím nejtěžším. Patologické hráčství je extrémně houževnatý nepřítel, zvlášť ve svých pokročilých formách. Může vás i vaši mysl naprosto ovládnout a donutí vás k přesvědčení, že je všechno naprosto v pořádku.

Když si uvědomíte, že hazard už není jen formou zábavy, ale přerostl vám přes hlavu, a rádi byste se opět stali pány svých životů, jste na správné cestě. Ale čeká vás pořádně dlouhá cesta.

A jestli jste nabyli dojmu (nebo máte byť jen malé podezření), že se vám hazardní návyky začínají vymykat kontrole, doporučujeme vám náš článek o diagnóze patologického hráčství. Když se takový pocit dostaví, je pravděpodobné, že se něco musí změnit. Prevence je v takovém případě nejlepší.

Proces překonání problémového hráčství

Pro lidi bývá velmi obtížné si vůbec představit, co celý proces úspěšného překonání patologického hráčství obnáší. Proto jsme se rozhodli popsat dva „modely", které vám pomůžou si proces vizualizovat a na cestu se náležitě připravit:

Tři fáze léčby problémového hráčství

Psychiatr Dr. Robert L. Custer je průkopníkem moderní léčby patologického a problémového hráčství a navrhl model zahrnující tři fáze kompulzivního hráčství a tři fáze léčby. Tyto fáze byly popsány už před mnoha a mnoha lety a svět hazardu od té doby prošel značnou proměnou, ale základní principy zůstávají pořád stejné.

Uvedené tři fáze kompulzivního hráčství jsou následující: výherní fáze, fáze proher a fáze zoufalství. Když si dotyčný uvedenými fázemi projde, narazí většinou na dno. Poslední fáze je charakterizována beznadějí, abstinenčními příznaky a emočním hroucením. Tito lidé se často potýkají s alkoholismem, zneužíváním drog a někdy se kvůli trestné činnosti s cílem získat peníze na hazard ocitají za mřížemi. Běžné jsou i sebevražedné myšlenky.

V podobné situaci se možná nacházíte právě teď i vy a nevidíte cestu ven. Ale důležité je neztrácet naději a nastoupit cestu ke zotavení. Pojďme si projít tři fáze léčby patologického hráčství – kritická fáze, fáze obnovy a fáze růstu.

Poznámka: Specifika týkající se uvedených třech fází se mohou u adolescentů nepatrně lišit, ale obecně platí to samé.

1. Kritická fáze

V kritické fázi si začínáte uvědomovat, čeho se dopouštíte a čeho jste se již dopustili. Dojde vám, co se stalo a začnete přijímat odpovědnost za své činy. Přestanete s hazardem a začnete uvažovat s čistou hlavou. Váš život už neovlivňuje nutkavá potřeba hrát.

Analyzujete svoje finance a začínáte přemýšlet, co dál. Závislost na hazardu vás pravděpodobně přivedla do finanční tísně a v této fázi začínáte plánovat, jak splatíte dluhy a zlepšíte svoji finanční situaci .

Kritická fáze je v zásadě o tom, že začnete znovu budovat svůj život bez hazardu.

2. Fáze obnovy

První fáze začíná znovuvybudováním života, ale cesta je to dlouhá a má spoustu úskalí. Fáze obnovy spočívá ve vytrvání v tomto procesu budování nových základů a jeho dotažení do konce. V průběhu se obvykle vyžaduje zlepšení v řadě oblastí, mezi které patří osobní rozvoj, zlepšení vztahů a nastřádání financí.

Z hlediska financí je důležité dbát na výše zmíněné splacení dluhů a zároveň se soustředit na placení aktuálních výdajů. Také byste se měli ze všech sil snažit vyřešit jakékoli právní závazky, které mohly z vašich hazardních návyků vyplynout.

Následně byste se měli přijmout takoví, jací jste, včetně svých silných i slabých stránek. Získáte zpátky sebeúctu, nebudete tolik netrpěliví a nenecháte se tak snadno rozhodit. Můžete se pustit do nových aktivit, získat nové zájmy a vytvořit si cíle do budoucna.

Začnete trávit čím dál víc času s rodinou a přáteli a budete pracovat na zlepšení svých vztahů se všemi, na kom vám záleží. Tito lidé ve vás začnou opět pomalu získávat důvěru a vaše vztahy se budou zlepšovat.

3. Fáze růstu

Poté, co vrátíte svůj život do normálu, máte ideální příležitost dál růst, stát se lepší verzí sebe sama a objevit nový (lepší) život. Této fázi se říká fáze růstu.

Přestanete myslet na hazard a dokážete se srovnat s čímkoli, co před vás život postaví. Jste schopní čelit problémům a vypořádat se s nimi, aniž by se do vašeho chování promítal hazard.

Dokážete se pro ostatní obětovat a být vůči svému okolí citliví a vnímaví. Zkušenost s překonáváním závislosti na hazardu vám navíc poskytla hlubší pochopení sebe sama. Začnete rozumět sami sobě i ostatním mnohem lépe než dřív, což vám do nového života bez hazardu dodá obrovskou sílu.

Kolo změny

Přestože výše popsané tři fáze patologického hráčství představují skvělý nástroj pro vizualizaci procesu léčby, k uznání potenciálních lapsů a relapsů, které jsou běžné i v období poctivé léčby, nejsou úplně ideální.

Transteoretický model nastiňující několik fází změny vznikl na konci 70. let na základě studia zkušeností kuřáků bojujících s vlastními závislostmi. Tento model staví na předpokladu, že lidé činí průběžné změny ve svém běžném chování cyklicky, nikoli rychle a rozhodně.

Podle tohoto modelu existuje šest fází změny:

 1. Prekontemplace – Během této fáze si nejsou lidé vědomi svého problematického chování ani že by z něj mohly plynout negativní důsledky. V dohledné budoucnosti (definuje se jako následujících 6 měsíců) nemají v úmyslu se svou situací cokoli dělat. Často podceňují pozitiva, která může přinést změna chování, a zároveň přeceňují negativa.
 2. Kontemplace – V této fázi se lidé chtějí v dohledné budoucnosti začít chovat zdravěji nebo se zdržet nezdravého chování. Uznávají, že jejich chování může být problematické a zároveň začínají zvažovat pro a proti, které by změna přinesla. Nyní už však promyšlenějším a praktičtějším způsobem. Tito lidé si ale stále nemusí být jistí, jestli chtějí změnu skutečně realizovat.
 3. Rozhodnutí – Během této fáze (označuje se i jako příprava) se lidé připravují na to jít během 30 dnů do akce. Začnou podnikat malé krůčky směrem k vytoužené změně a jsou přesvědčení, že změna může vést ke zdravějšímu životnímu stylu.
 4. Akce – V „akční" fázi mají lidé za sebou čerstvou změnu a plánují v ní pokračovat. To může být evidentní podle změn v problematickém chování nebo podle osvojení nových zdravých forem chování.
 5. Udržení – V této fázi se lidem podařilo po určitou dobu (definuje se jako doba delší 6 měsíců) udržet změněné chování a plánují v tom pokračovat i do budoucna. Usilovně pracují na prevenci jakýchkoli relapsů a ke svému někdejšímu nezdravému chování se nechtějí vrátit.
 6. Terminace – V této fázi nemají lidé touhu vrátit se ke svému nezdravému chování a jsou přesvědčení, že u nich nedojde k relapsu. Do této fáze ale zvládne dospět jen hrstka lidí. Většina lidí setrvá ve fázi udržení, což je důvod, proč je dosažení fáze terminace tak vzácné.

O lapsech a relapsech jsme sice mluvili pouze ve fázi údržby, ale pravda je taková, že se můžou objevit kdykoli. Relapsy sice mohou představovat překážku na cestě k úplnému zotavení, ale je důležité neztrácet naději a vytrvat.

Uvedené dva modely mají určitá omezení a rozhodně nejsou dokonalé, nicméně nabízí potřebný postoj umožňující vyhrát celou bitvu. Pojďme se podívat na to, jak toho lze dosáhnout.

Boj svépomocí

Je možné, že dokážete překonat závislost na hazardu sami bez pomoci příbuzných, přátel, partnera či odborníků. Taková varianta by pro mnohé byla určitě nejschůdnější, jenže skýtá největší úskalí.

Svěřit se někomu se závislostí na hazardu může být extrémně těžké. Můžete mít strach se o tuto informaci se svými blízkými podělit a říct jim, co jste provedli a že se něco děje. Většina lidí, kteří mají problémy s hazardem, se to bojí říct, což může být i váš případ. Ale je to správné rozhodnutí a vám i celému procesu zotavení to nesmírně prospěje.

Podpora vašich přátel, rodiny nebo partnera je často rozhodujícím prvkem mezi úspěšným a neúspěšným zotavením. Když jim o tom totiž neřeknete, nemůžou vám nijak pomoct, pokud se to tedy nějak nedozví sami.

Další možností je svěřit se odborníkovi nebo vyhledat pomoc jiných lidí, kteří si procházejí (nebo si prošli) tím samým, co vy.

K těmto variantám se vrátíme později. Nyní se podíváme podrobněji na to, co můžete udělat sami. Postupy a tipy uvedené v této sekci vám můžou pomoct překonat závislost na hazardu svépomocí, ale dají se (a měly byste) je aplikovat, i když na to nejste sami.

1. Omezte svůj přístup k hazardu

Online kasina a bookmakeři, stejně jako některá kamenná kasina, nabízejí různé možnosti zodpovědného hraní, které ve své situaci určitě oceníte. Jedná se například o:

 • Sebevyloučení
 • Omezení vkladů
 • Omezení výše sázek

Kromě uvedeného existují i „globální" blokovací webové stránky a nástroje, které se v co největší míře snaží zamezit přístupu k online kasinům či webovým stránkám provozujícím různé formy hazardu. O výše zmíněných nástrojích se více dozvíte v našem článku o zásadách zodpovědného hraní nabízených online výrobci hazardních her.

Používání těchto nástrojů je rozhodně prospěšné, ale měli byste mít na paměti, že nejsou samospásné a vaše problémy s hazardem samy o sobě nevyřeší. Člověk, který bude chtít hrát, si vždycky najde způsob, jak nástroje a omezení obejít.

Samovyloučení, omezení vkladů a blokovací a další nástroje vám nepomůžou s hraním skoncovat, ale vytvoří bariéru, která vám může v hraní zabránit ve chvílích, kdy se u vás objeví nutkavá potřeba. Negativní dopad hraní na váš život se tím sice může omezit, ale po skončení období sebevyloučení je velmi snadné do bludného kruhu závislosti na hazardu spadnout znovu. Proto byste se měli snažit zaměřit na jiné aspekty překonání svého patologického hráčství a nespoléhat se na to, že to uvedené nástroje udělají za vás.

V některých situacích můžou být prospěšná mnohem drastičtější opatření. Někdy stojí za to zvážit úplné odložení počítače, mobilního telefonu nebo tabletu, abyste měli jistotu, že se k online hazardu skutečně nedostanete. Jenže takové opatření není leckdy schůdné, protože tato zařízení jsou součástí vašeho životního stylu nebo je potřebujete k práci. Rozhodně však stojí za zvážení. Dále se doporučuje přestat navštěvovat bary a další zařízení s hazardními hrami.

2. Najděte si v životě činnosti, kterými hraní nahradíte

Pro řadu patologických hráčů se hazard stal nedílnou součástí jejich životů, i když si to nemusí uvědomovat. A je pravděpodobné, že to samé platí i o vás. Kdykoli se objeví pocit nudy, hazard vás v zájmu rozptýlení zřejmě napadne jako první, a tomu se těžko odolává.

Při boji s patologickým hráčstvím je důležité vyplnit den zdravými činnostmi, které vás zaměstnají a zbaví neustálého přemýšlení o hazardu. Když budete mít neustále co dělat, šance vyhrát boj se závislostí na hazardu se rapidně zvyšují.

Běžte na procházku, pusťte se do nového sportu, začněte chodit do posilovny a trávit víc času s rodinou a přáteli. Pomůže téměř cokoli, co vás napadne, s výjimkou věcí z dalšího odstavce.

3. Dávejte si pozor, ať si nevybudujete závislost na něčem jiném

Při boji se závislostí na hazardu je velmi snadné propadnout něčemu jinému. Alkohol, drogy a další nebezpečné látky či aktivity můžou sice poskytnout rychlou úlevu od vaší touhy po hazardu, ale získat zpátky půdu pod nohama vám nepomůžou. Povede to k prohloubení vašich problémů a dosáhnete tím pravého opaku, než o co usilujete.

Snaha překonat závislost na hazardu je extrémně psychicky náročný proces, který zvyšuje vaši náchylnost k jiným závislostem, například k pití nebo zneužívání drog. Mějte se na pozoru a najděte si pokud možno něco zdravějšího.

4. Uvědomte si, že hazard NENÍ způsob, jak přijít k penězům

Usilování o velkou výhru a dohánění ztrát patří k hlavním příznakům závislosti na hazardu. Neustále čekáte na velkou výhru a doufáte, že získáte zpět prohrané peníze, a s trochou dobré vůle něco navíc. Jenže ta „velká trefa" ne a ne přijít a vy se propadáte čím dál hlouběji.

Je naprosto zásadní pochopit, že hazard z vás boháče NEUDĚLÁ. Každá kasinová hra je nastavena tak, aby casino mělo vždy výhodu. O výhodě kasina se dočtete víc v našem článku o výhernosti a volatilitě. V tomto případě sice hovoříme o kasinových hrách, ale stejně to funguje i u kurzovních sázek, binga, losů, loterie a dalších forem hazardu.

Kvůli výhodě kasina přicházíte o určitou část každé sázky a z dlouhodobého hlediska tak nelze být v zisku. Každá hra je sice nakonfigurovaná jinak, ale všechny mají společný jmenovatel – při dlouhodobém hraní nakonec stejně PROHRAJETE. Když si to uvědomíte, může to změnit váš aktuální pohled na hazard.

Peněžní výhra nebo alespoň získání zpět toho, co prohrajete, je pravděpodobně jedním z důvodů, proč hrajete. Řada odborníků se nicméně shoduje, že skutečné důvody gamblerství sahají mnohem dál, a pokud jde o závislost na hazardu, často to vůbec není o penězích. Je to o „živení" závislosti, a peníze jsou nezbytnou složkou. Mnoho patologických hráčů po velké výhře nepřestane hrát, ale hrají dál, dokud o všechno nepřijdou nebo dokud si neuvědomí, že mají velký problém. Teprve pak s tím začnou něco dělat. Čím dřív si uvědomíte, že hazard rozhodně není způsob, jak přijít k penězům, tím lépe.

5. Naučte se bojovat s touhou po hazardu

Když se těžcí kuřáci snaží přestat kouřit, touha po cigaretách je provází dál. A s hazardem je to stejné. Je téměř jisté, že se u vás znovu objeví nutkavá potřeba zahrát si automaty, vsadit si na ruletě nebo na svůj sportovní tým. Ale důležité je snažit se pokušení odolat.

Jak? Žádný univerzální způsob, jak odolat nutkavé potřebě hrát, neexistuje, ale máme pro vás pár tipů:

 • Odložit hraní – Kdykoli se u vás objeví potřeba si zahrát, snažte se ze všech sil vydržet alespoň 10 minut nebo třeba hodinu či den. Po chvíli si třeba uvědomíte, že hraní je chyba a zabráníte si v něm. Ideální je tuto nutkavou potřebu odložit na neurčito, ale toto je první krok.
 • Zamyslete se, co se stane, když budete hrát – Je velmi pravděpodobné, že většina vašich herních povyražení skončila špatně. Zkuste si představit, jak se obvykle cítíte poté, co všechno prohrajete, a co si o vás pomyslí ostatní. Není to příjemné, ale přesně o to tady jde.
 • Rozptylte se kontaktem s ostatními lidmi a podnikáním různých aktivit – Už jsme to zmiňovali, ale když se něčím zaměstnáte, nutkání hrát nebude tak časté. Když budete v přítomnosti ostatních lidí a nebudete zůstávat sami se sebou, tak vás rozptýlí a poskytnou vám potřebnou podporu. Zapojte se do nějaké sportovní aktivity, najděte si nové koníčky a zkuste trávit co nejvíc času s lidmi.
 • Nebuďte na sebe příliš přísní – Je možné, že nutkání nedokážete úplně odolat a tu a tam si znovu zahrajete. Hlavní je si uvědomit, že to se může stát každému. Jedno selhání nepoužívejte jako výmluvu, že celé to snažení nemá cenu. Poučte se ze svých chyb, zůstaňte silní a bojujte dál. Zároveň je ale důležité nebrat to na lehkou váhu a uvědomit si, že jste udělali chybu. Když se to bude opakovat, možná by bylo lepší vyhledat odbornou pomoc.

Každý jsme jiný a co funguje u jednoho člověka, nemusí fungovat u jiného. Důležité je snažit se ze všech sil odolat nutkavé potřebě hrát. Výše uvedené možnosti jsou jen zlomkem toho, co vám v takové situaci může pomoct.

V některých případech může být nutkavá potřeba hrát spojena s vaším prostředím. Některým lidem se podařilo porazit závislost na hazardu tím, že se přestěhovali do jiného prostředí a následně změnili svůj život. Tato možnost není rozhodně pro každého, ale podle nás stojí za to ji zmínit.

6. Snažte se zlepšit svou finanční situaci

Je možné, že vám hazardní návyky rozpustily úspory nebo vás dokonce dostaly do dluhů. Pokud tomu tak je, měli byste zavést příslušná opatření, dluhy splatit a dát své finance do pořádku.

Ze všeho nejdřív přestaňte hrát a přestaňte prohrávat další a další peníze. Jak už jsme zmínili, dohánění ztrát je velmi škodlivé pro vaše duševní i finanční zdraví. Přestaňte hledat nereálné „rychlé řešení" a najděte si rozumný způsob, jak dát své finance do pořádku.

Bude to zdlouhavá, obtížná a únavná cesta, ale je to něco, co je třeba udělat, abyste v budoucnu zase mohli vést normální a spokojený život. Existují různé organizace pro správu dluhů a charity, které vám nabídnou pomocnou ruku. Další možností jsou organizace, které se zaměřují na léčbu patologického hráčství a pomůžou vám se zodpovědným řešením dluhů.

7. Vytvořte si „kapesního kamaráda", kterého budete nosit neustále s sebou

Může to znít sice hloupě, ale pomůže vám to zůstat na správné cestě a vyrovnat se s nutkavou potřebou hazardovat. „Kapesní kamarád" je kousek papíru (nebo něco, na co lze psát) se dvěma seznamy.

První seznam by měl obsahovat výhody života bez hazardu. Druhý pak aktuální i minulé negativní vlivy hazardu na váš život. Chvíli se zamyslete a určitě přijedete minimálně na tři nebo čtyři silná témata na každý seznam.

Kdykoli budete mít chuť si zahrát, půjdete kolem kamenného kasina nebo baru s automaty, případně otevřete prohlížeč a budete si chtít otevřít online casino, vytáhněte svého kapesního kamaráda a projděte si oba seznamy.

Důvody pro setrvání u života bez hazardu a důvody hovořící proti dalšímu hraní by měly být osobní a měly by se vztahovat konkrétně k vám. Jinak nemusí plnit svůj účel úplně ideálně. Zamyslete se nad tím, co vám hazard přináší, a jaká pozitiva by vám mohl přinést život bez něj. Potom si svoje myšlenky zapište.

Jako určitá inspirace vám může posloužit uvedená tabulka. Věty jsou psané v první osobě, protože symbolizují váš dialog se sebou prostřednictvím „kapesního kamaráda".

8. Zvažte možnosti uvedené ve zbylé části článku

Uvedené tipy pro vás můžou být velmi prospěšné, ale jak už jsme zmínili, bojovat se závislostí na hazardu svépomocí je velmi obtížné.

Pokud se snažíte vyhrát tento boj sami, ale pořád se vám to nedaří, možná je na čase zvážit jiné možnosti – například se můžete svěřit rodině a přátelům, vyhledat podporu ostatních lidí, kteří bojují se závislostí na hazardu, nebo odbornou pomoc. Těmto možnostem se věnuje zbytek článku.

Podpora rodiny a přátel

Když má někdo skutečné problémy s hazardem, pravděpodobně se to dotkne rodinných příslušníků, přátel, kolegů i okolí. Zároveň ale všichni tito lidé můžou dotyčnému s překonáním patologického hráčství pomoct.

Snažte se trávit co nejvíc času s rodinou a v kruhu přátel a kolegů. Upevníte tím vztahy, na kterých se vaše hazardní návyky podepsaly, a aktivity s ostatními vás rozptýlí od myšlenek na hazard.

Je důležité začít s obnovou vztahů co nejdřív, protože když to necháte zajít příliš daleko, už by nemuselo být co obnovovat. Ztracená důvěra se získává zpátky velmi těžko, ale když se budete doopravdy chtít dát dohromady, vaše rodina to s největší pravděpodobností pochopí a poskytne vám potřebnou podporu.

Podpora přátel a rodiny neuvěřitelně pomáhá, jenže oni si většinou vůbec nedovedou představit, jaký boj s gamblerstvím ve skutečnosti je. Někdy je proto lepší vyhledat odbornou pomoc nebo oslovit lidi, kteří si problémy spojenými s hráčstvím sami prošli.

Existují i zdroje pomoci pro patologické hráče a jejich rodiny. Jedná se o rodinné podpůrné skupiny a další typy rodinné terapie, které kromě pomoci přímo vám pomáhají proniknout do vašich útrap i ostatním rodinným příslušníkům a navádějí je, jak vám při léčbě pomáhat.

Linky pomoci a živý chat

V dnešní době je k dispozici řada linek pomoci a živých chatů, kde si můžete o svém gamblerství popovídat se zkušeným pracovníkem z pohodlí svého domova. Tyto linky pomoci jsou velmi užitečné, protože poskytují okamžitou pomoc a jsou k dispozici, kdykoli vás přepadne slabost, budete potřebovat pomoc nebo si jen budete chtít o svých problémech s někým popovídat.

Dostupnost těchto služeb se může v různých oblastech lišit. Sestavili jsme pro vás databázi linek pomoci a živých chatů, které by vám podle toho, kde se nacházíte, mohly přijít vhod. Když si popovídáte s lidmi, kteří mají zkušenosti s jednáním s patologickými hráči a kteří vědí, čím si procházíte, může to být pro vaše zotavení nesmírně prospěšné. Uvedené linky pomoci a chaty jsou navíc povětšinou zdarma, takže není důvod těchto služeb nevyužít.

Podpůrné skupiny

Rozhovor s někým, kdo si prochází tím samým, co vy, nebo kdo už boj se závislostí na hazardu vyhrál, vám může pomoct si uvědomit, že v tom nejste sami, a že jsou tu i další, kteří se s problémovým hráčstvím potýkají. Tito lidé vědí, co se vám honí hlavou a jak těžké je závislost na hazardu porazit. Když najdete člověka, který vám rozumí, určitě vám to pomůže.

Když budete mluvit s někým, kdo už svůj boj s patologickým hráčstvím vyhrál, požádejte ho, aby se s vámi podělil o to, co mu pomohlo. Těmto lidem se již podařilo zdolat pomyslný vrchol, kterého chcete dosáhnout i vy. A když to dokázali oni, proč byste nemohli vy?

Možná právě teď cítíte beznaděj a jste přesvědčení, že boj s hazardem nelze vyhrát. Když si promluvíte s někým, kdo si tím vším už prošel, a ten boj vyhrál, pomůže vám to si uvědomit, že tento boj LZE vyhrát, což vás přeladí na jinou vlnu uvažování a dodá vám to naději v lepší zítřky.

Za zmínku asi nejvíc stojí organizace Gamblers Anonymous (GA), která organizuje podpůrné skupiny zaměřené na závislost na hazardu. Pravidelná setkání pořádá v řadě amerických měst, ale i v mnoha dalších zemích po celém světě. Najděte si skupinu, která je nejblíž vašemu bydlišti: Setkání v USA a mezinárodní setkání. Uvedené odkazy vedou na mezinárodní stránky GA. Odkazy na místní stránky GA naleznete v našem seznamu center pomoci problémovým hráčům.

Jestliže organizace Gamblers Anonymous aktuálně ve vaší zemi ani ve vašem okolí nepořádá žádnou skupinu, třeba podobné podpůrné skupiny pořádá jiná organizace nebo se pořádají nezávisle. Kdyby se vám nepodařilo nic najít, nezoufejte, k dispozici jsou další formy pomoci.

Můžete využít i online podpůrné skupiny, například od Gambling Therapy. Jedná se o skvělou alternativu, protože ji může využít prakticky každý. Stačí mít připojení k internetu. V nabídce jsou různé druhy skupin, takže se pro vás určitě najde vhodná možnost, která vám poskytne požadovanou pomoc a podporu.

Gambling Therapy dále provozuje fóra zaměřená na podporu překonání závislosti na hazardu a další problémy spojené s hazardem. Pokud hledáte pomocnou ruku v online světě, podobná fóra pro vás budou tím pravým, protože vás propojí s lidmi, kteří chápou, čím procházíte.

Psychoterapie, poradenství a odborná pomoc

Psychoterapie (neboli individuální terapie či poradenství) je proces, při kterém chce člověk na základě rozhovorů s terapeutem vyřešit určitý problém, zlepšit kvalitu svého života, zapracovat na vztazích atd. Cíle psychoterapie se můžou v různých případech lišit, ale u patologického hráčství jsou evidentní.

Individuální terapie vám může pomoct vyřešit problémy, překonat překážky, získat nový náhled nebo dosáhnout dalších cílů, které byste sami považovali za obtížné, ne-li nemožné. Rozhovor s odborníkem, který má s těmito typy obtížných situací zkušenosti, vám může pomoct:

 • lépe pochopit negativní dopady hazardu na váš život a životy lidí kolem vás;
 • získat kontrolu nad nutkavou potřebou hrát;
 • uvědomit si a akceptovat, že se vám hraní vymklo z rukou;
 • odhalit skutečný důvod vašich problémů s hazardem a přijít na způsob řešení;
 • vyhrát boj s patologickým hráčstvím.

Existuje řada různých druhů psychoterapie, ovšem v případě problémů souvisejících s hazardem se nejčastěji používá kognitivní behaviorální terapie (KBT). KBT se zaměřuje na zkoumání vztahů mezi myšlenkami, pocity, přesvědčeními, postoji a chováním, a zároveň jejich překonání a nápravu, pokud se zjistí, že se člověku do života promítají nežádoucím či negativním způsobem. To může pomoct změnit způsob, jakým o hazardu uvažujete, analyzovat myšlenkový proces, který vedl k patologickému hráčství, ovládnout emoce pociťované ve vztahu k hazardu, odolat nutkavé potřebě hrát, zvládnout problémy, kterým aktuálně čelíte, a v ideálním případě je časem napravit.

PŘÍKLAD

Mnoho patologických hráčů je například přesvědčeno, že se jim nakonec podaří „smůlu" zlomit, vyhrát velkou sumu a tím smazat všechny prohry. Takové uvažování je velmi nezdravé a spousta lidí kvůli němu přišla na mizinu. Odborný psycholog vám tento myšlenkový proces pomůže pojmenovat a v ideálním případě se ho nadobro zbavit, pokud ho nejste sami schopní rozlišit.

Patologické hráčství je navíc často způsobováno a spouštěno nějakým hlubším problémem, který si třeba ani neuvědomujete. Lidé často hrají, aby utekli před něčím, co je trápí nebo co se jim děje v životě. Když si o tom promluvíte s odborníkem, možná naleznete skutečnou příčinu svých problémů s hazardem a najdete v sobě sílu přestat hrát.

Pomoct může i expoziční terapie. Touto formou terapie se nejčastěji překonávají strachy tím, že se jim otevřete a vystavíte, ale využít se dá právě i při patologickém hráčství. Spočívá v tom, že si představíte, co se stane po hře, zanalyzujete si pocity po prohře a všeobecně pochopíte a prožijete míru negativního dopadu hraní na svůj život. Může se jednat o emočně velmi bolestivý proces, ale rozhodně to za to stojí, pokud to pomůže.

Léčebna závislostí a programy ústavní léčby

Když nic nepomáhá, vždycky máte možnost jít na léčení nebo se zúčastnit programu ústavní léčby. Ty se obvykle zaměřují na ty nejzávažnější případy závislosti na hazardu, u kterých je vyžadována nepřetržitá podpora, péče a pozornost.

Přístup k hazardu je v těchto zařízeních omezený, takže se můžete plně soustředit na léčbu a uniknout pokušení hrát. Navíc získáte plnou pozornost odborníků, kteří se na překonávání patologického hráčství u lidí, jako jste vy, přímo specializují.

V léčebně závislostí budete trávit čas s lidmi, kteří také bojují s hazardem, a díky tomu získáte představu, jak to vypadá u jiných. Většina léčeben pořádá i podpůrné skupiny, které poskytují prostor pro sdílení vašeho příběhu, naslouchání příběhům ostatních a získání nových poznatků.

Každodenní život a prostředí, ve kterém se pohybujete, většinou znamenají, že se kontaktu s hazardem nevyhnete, a proto může být ústavní léčba rozumným řešením. Změna prostředí, podpora odborníků a omezený přístup k hazardu můžou být prospěšné i v případech, kdy nic jiného nefunguje.

Kde hledat pomoc

Je evidentní, že paleta možností pro překonání patologického hráčství je pestrá. Omezení může představovat vaše bydliště, ale patologické hráčství je natolik rozšířené, že ovlivňuje životy miliónů lidí. Proto si dovolujeme tvrdit, že nějakou vhodnou možnost URČITĚ naleznete.

Získat podporu lidí, kteří si také procházejí problémy s hazardem, nebo vyhledat odbornou pomoc není vždy jen tak, proto jsme se rozhodli vytvořit databázi linek pomoci, živých chatů, podpůrných skupin, léčeben a dalších způsobů pomoci. Dostupnou pomoc ve svém jazyce, zemi nebo oblasti naleznete pod tímto odkazem.

Závěrem

Problémové hráčství, patologické hráčství, hazardní porucha, gamblerství, závislost na hazardu. Názvů je mnoho, ale jedno zůstává vždy společné – jedná se o nepřítele s tuhým kořínkem.

Můžete ho zkusit zdolat sami prostřednictvím tipů pro boj svépomocí, ale když to nezvládnete, neváhejte vyhledat pomoc odborníků nebo podporu rodiny či přátel.

Každopádně už jen tím, že jste dočetli až sem, jste pravděpodobně na správné cestě udělat ve svém životě zásadní změnu. Zřejmě vás čeká dlouhá cesta, ale se správným přístupem a odpovídající podporou máte šanci závislost na hazardu porazit a začít žít život, který bude od hazardu zcela oproštěný.

Považovali by to vaši přátelé za užitečné?

Sdílejte tento článek a dejte jim vědět.

flash-message-news
Casino Guru News – Sledujte denní novinky a zajímavosti ze světa gamblingu
Forum_alt
Připojte se do diskuze na našem fóru a setkejte se s kasino hráči z celého světa
Přihlašte se do newsletteru a získávejte informace o nejnovějších bonusech bez vkladu, o nových hrách i další novinky