Kodex férových online kasin
Domů Kodex férových online kasin

Kodex férových online kasin od Kasino Guru

V tomto článku vysvětlím některé důležité aspekty způsobů, jakými kasina používají metody nebo rozhodnutí týkající se sázek nebo hráčských účtů. Dozvíte se, že k těmto metodám různá kasina přistupují různými způsoby - buď férově a se správným přístupem k zákazníkům, nebo sporně a často nepoctivě.

Když pracuji na recenzi online kasina, velká část mé práce sestává z vyhodnocování stížností a recenzí jiných skutečných hráčů. Při tvorbě prvních recenzí jsem si brzo uvědomil, že by mi mohl pomoct nějaký rámec, na jehož základě bych mohl rozhodnout, jestli se kasino v konkrétní situaci zachovalo férově, nebo ne.

Brzy jsem si povšiml, že většina stížností a negativních recenzí, se kterými se setkáte, je založena na několika stejných opakovaných situacích.

Nejvíce stížností se týká omezení, která kasina používají, aby zabránila získání dlouhodobých výhod nad kasinem ze strany lovců bonusů.

Duplikace uživatelských účtů

Úplně všechna kasina používají pravidlo jednoho účtu na osobu. Myslím, že hlavním důvodem je zabránit hráčům ve využívání uvítacích bonusů opakovaně. Dalším důvodem mohou být požadavky příslušného licenčního úřadu.

Toto pravidlo je všeobecně známé a obvykle je jasně uvedeno v obchodních podmínkách každého kasina.

Pokud hráč vytvoří více než jeden účet během krátké doby, je jeho záměr porušit toto pravidlo očividný. Jakékoliv kasino má ovšem plné právo anulovat jeho výhry a bonusy a vrátit mu pouze provedené vklady. Některá kasina mohou zkonfiskovat veškeré zbývající finance daného hráče.

Hráč si samozřejmě může vytvořit duplikát účtu neúmyslně. Mnoho kasin se jmenuje podobně a je docela jednoduché zapomenout, jestli už máte účet vytvořen, nebo ne. Je ale na hráči, aby přesvědčil kasino, že vytvořil duplikát účtu omylem.

Kasino s opravdu dobrým přístupem k hráčům bude zvažovat každý případ samostatně a často může rozhodnout ve prospěch hráče, pokud jejich obchodní podmínky porušil neúmyslně.

Na druhou stranu, kasino může jednoduše zfalšovat původní účet a neexistuje způsob, jakým byste mohli dokázat, že se jedná o podvod. Ani hráč sám si nemůže být zcela jist, jestli někdo jiný v minulosti nezaložil účet pod jeho jménem. Tato metoda dává nepoctivým kasinům velkou příležitost odmítnout zaplatit vysoké výhry. Mám jisté podezření, že tak některá kasina mohla v minulosti jednat.

V případech problémů s duplikací účtu se snažím zvažovat veškeré případy samostatně. Hodnocení obvykle snižuji, pokud kasino nekomunikuje, neposkytlo žádné důkazy o duplikaci účtu, nebo se u něj v minulosti vyskytly podobné stížnosti.

Anulování výher týkajících se reálných peněz je také velmi citlivé téma. Myslíte, že by kasino mělo být důsledné a rušit i prohry, pokud by zjistilo, že měl hráč druhý účet?

Ve většině nejlepších a důvěryhodných kasin k těmto problémům nedochází, stejně jako nedochází ke konfiskacím peněz za porušení pravidel o duplikaci účtu. Proč? Prevence a dobrý přístup k zákazníkům.

Jaká opatření tedy zavádí kasina s dobrým přístupem k hráčům za účelem prevence stížností o duplikovaných účtech?

  • Pokud existují nějaké pochybnosti o duplicitě, je lepší hráčům zcela zabránit hrát, dokud není problém vyřešen. Všechna kasina mají databáze svých hráčů a kontrola duplicitních účtů není jaderná fyzika.
  • V případě sporů bych kasinu doporučil si vzpomenout, proč politiku duplicitních účtů vůbec zavedlo.

Žádné výhry z bonusů => žádné zneužívání bonusů => žádná nutnost konfiskace peněz

  • Pokud kasino dodržuje politiku anulování sázek a navracení vkladů, pak by tak mělo činit důsledně. A mezi to patří navracení vkladů i hráčům, kteří prohráli.
  • Konfiskace výhradně těch financí, které byly získány z neférově získaných bonusů, může také být dalším férovým řešením.

Porušení podmínek bonusů

Významnou část stížností tvoří stížnosti na podmínky bonusů. V takovém případě kasino obviní hráče z porušení podmínek bonusů a odejme veškeré jeho výhry z bonusů. V nejhorším případě kasino dokonce hráči uzavře účet a zkonfiskuje veškeré finance.

Nejproblematičtější je pravidlo o maximální sázce. Při hraní s bonusem nesmí hráč během jedné ruky nebo protočení vsadit více než například $10. Toto pravidlo kasina používají pro ochranu před lovením bonusů.

O tomto pravidle nejsou hráči často řádně informováni a někteří nováčci ani netuší, že takové pravidlo existuje. Pravidlo o maximální sázce také obvykle není vynucováno kasinovým softwarem a proto je velmi jednoduché je porušit.

Jak tedy vyhodnocuji tyto případy?

1. Pokud kasino uvádí toto pravidlo v podmínkách bonusů nebo všeobecných obchodních podmínkách, a hráč uznává, že k porušení došlo, protože si obchodní podmínky nepřečetl, pak:

  • Má kasino právo prohlásit bonusové výhry za neplatné a restartovat bonus nebo mu navrátit vklad.
  • Pokud hráč porušoval pravidlo jasně a systematicky, pak je kasino v právu.
  • Pokud ale hráč neporušoval pravidlo systematicky, pak se může jakékoliv kasino s dobrým přístupem k hráčům rozhodnout porušení opominout.
  • Domnívám se, že v žádném případě nemá kasino právo zkonfiskovat reálné peníze jakéhokoliv hráče.

2. Pokud hráč tvrdí, že dotyčné pravidlo v době porušení neexistovalo - nebo bylo skryto - pak je pro mě obtížné učinit rozhodnutí. Projdu si důkazy poskytnuté hráčem a kasinem. Dále zkontroluji, jestli v kasinu v minulosti došlo k podobným problémům, a pak se rozhodnu na základě intuice.

3. Hráč tvrdí, že pravidlo neporušil, a kasino tvrdí, že ano. V takovém případě se jedná o slovo hráče vůči slovu kasina. Opět se rozhoduji na základě poskytnutých důkazů a intuice.

Co by podle mě mělo kasino s dobrým přístupem k hráčům v takových případech dělat?

1. Nejdříve by měli pamatovat na to, proč bylo dané pravidlo zavedeno.

Například, účel pravidla o maximální sázce je předejít strategii lovení bonusů s vysokou volatilitou. Použil hráč při hře strategii s vysokou volatilitou? Pokud ne, není proč anulovat jeho výhry. I když porušil pravidlo, které bylo zavedeno pro zamezení zneužívání bonusů, sám bonusy nezneužil.

2. Prevence, prevence, prevence – hráči neporuší pravidlo vymáhané systémem. Vím, že to vždy není možné (z důvodu omezení komunikačních protokolů mezi kasiny a výrobci her). Pokud je to ale možné, pak je vymáhání pravidla dobrým řešením.

3.  O všech důležitých pravidlech informujte jasně společně s bonusy a neskrývejte je ve všeobecných obchodních podmínkách (které většina hráčů nečte).

Pravidla bonusů by měla být tak jednoduchá, aby i někdo, kdo navštěvuje online kasino poprvé, byl schopen je jednoduše pochopit. V mnoha případech se ale tak neděje. V této problematice jsem sice velmi zběhlý, ale někdy si ani já nejsem jist, jak sakra protočit bonus bez porušení pravidel.

Podezření z podivných herních praktik

Už jste se někdy s něčím takovým setkali?

“Pokud má XYZ oprávněný důvod k podezření, že hráč zneužívá nebo se snaží zneužít bonusy jakéhokoliv typu, XYZ si vyhrazuje právo ukončit jeho členství u XYZ a zadržet veškeré peníze na účtu takového hráče.

Toto tvrzení nazývám podezřením z podivných herních praktik a mnoho kasin ji začlenilo do svých obchodních podmínek. Jasná definice zneužívání bonusů nebo podivných herních praktik neexistuje a kasina si vyhrazují právo zabavit veškeré Vaše finance (ne jen zneplatnit bonus) pokud Vás obviní z “podivných herních praktik”!

S touto skvělou výmluvou se mohou prakticky vysmát všem hráčům, kteří z bonusů získali velké výhry, že?

Musím říct, že nesouhlasím se všemi kasiny, které mají takové klauzule v obchodních podmínkách. Férové podmínky bonusů by měly být jasné a hráči by měli mít jistotu, že hrají podle pravidel.

Na druhou stranu se zdá, že mnoho kasin, které mají tuto klauzuli v obchodních podmínkách, ji nikdy nepoužilo. Jejich podmínky bonusů jsou vůči zneužití už tak dost zabezpečena.

Tato klauzule nemusí nutně znamenat, že je kasino podvodné. Pro vyšší informovanost ale označuji každý kasinový bonus s klauzulí podezřelých herních praktikách poznámkou „Pečlivě čtěte podmínky bonusů".

Samovyloučení hráči

Takto vypadá typická stížnost o samovyloučení:

“Vyhrál jsem, ale kasino mi odmítá zaplatit, protože tvrdí, že jsem se v minulosti z kasina samovyloučil.”

Problémem je, že samovyloučení by mělo hráči bránit ve hraní, a ne ve výběru peněz v případě výhry. Má tedy kasino právo anulovat hráčovy výhry, pokud později zjistí, že se samovyloučil?

Osobně si myslím, že správnou odpovědí je NE.

Pokud si kasino ponechává prohrané peníze, poté by také mělo vyplácet výhry. Podle mého názoru má kasino právo zrušit výhru samovyloučeného hráče, pouze pokud také trvale a proaktivně navrací prohrané peníze. Proaktivním přístupem zde myslím navracení peněz hráčům i bez vyžádání.

V reálném světě je toto téma docela komplikované.

Některé licenční úřady mají pravidlo, že musí kasino navracet vklady hráčům, kteří se v minulosti samovyloučili. A samovyloučení by také mělo platit pro všechna kasina se stejnou licencí.

Proto pokud si kasina provozovaná pod stejnou licencí správně nepředají informace o samovyloučených hráčích, toto pravidlo je teoreticky možné zneužít: hráč se může samovyloučit a poté hrát. Pokud vyhraje, ponechá si peníze. Pokud prohraje, požádá o navrácení peněz kvůli samovyloučení.

Toto je přinejmenším jedním z důvodů, který některá kasina udala jako vysvětlení, proč zneplatnila výhry dříve samovyloučených hráčů.

Proč by dle mého názoru měla kasina přesto vyplácet výhry?

Zaprvé: Všechna kasina by měla být dostatečně technologicky vybavena natolik, aby byla schopna bezchybné výměny jakýchkoliv informací o samovyloučení. V případě pochybností o některém z hráčů může kasino omezit přístup k jeho účtu, dokud nebudou dané pochybnosti vyřešeny. A pokud kasino nedokáže rozpoznat samovyloučeného hráče, který poté prohraje a žádá náhradu?

…No, alespoň mělo kasino možnost této situaci předejít.
Ale co když se kasino rozhodne možnost samovyloučení zneužít?

Hráč je v této pozici docela bezbranný. Můžete dokázat, že jste se z kasina v minulosti samovyloučili, ale nemůžete prokázat, že tomu tak nebylo. V extrémních situacích proto podvodná kasina mohou jednoduše odmítnout vyplatit vysoké výhry s odůvodněním, že se v minulosti hráči samovyloučili.

Nejlepším možným řešením by byl nějaký druh centralizované evidence samovyloučených hráčů, provozované licenčním úřadem. Myslím, že by poté výše uvedené problémy vymizely.

Problémy s ověřováním hráčů

Kasina obvykle ověřují identitu hráče pouze v případě žádosti o výběr peněz. Můžete se zaregistrovat jako Jan Novák, vložit peníze, hrát a vyhrát, ale velmi pravděpodobně neprojdete ověřovacím procesem. Myslím, že to je fér, protože se po Vás žádá registrace pod Vaším vlastním jménem. Zásady PSK (poznej svého klienta) nejsou důležité pouze k prevenci zneužívání bonusů. Většina licenčních úřadů tyto zásady vyžaduje také z důvodu prevence praní špinavých peněz.

Běžné stížnosti spojené s procesy ověřování identity hráčů spadají do 2 skupin:

  • Hráč, který nehrál pod svým jménem, se snaží zachránit své peníze stěžováním na fórech
  • Hráč, který hrál pod svým jménem, má problém se splněním ověřovacích procedur

Někdy je docela obtížné mezi těmito dvěma skupinami rozlišit. Pokud ale kasino trvá na skenu řidičského průkazu u muže staršího 70 let, který řidičský průkaz nevlastní,(viz recenze kasina bet365 ) pak se pravděpodobněji jedná o druhou uvedenou situaci.

Rozdílné země používají různé průkazy totožnosti, lidé se mohou přestěhovat na jinou adresu nebo například změnit rodinný stav a společně s ním i příjmení.

Myslím, že každé dobré kasino by mělo používat flexibilní ověřovací procesy. V případě potřeby použijte selský rozum a najděte způsob, jak ověřit i hráče, kteří neprojdou běžným ověřovacím procesem. Jako například právě onen starý pán bez řidičského průkazu.

Pokud naleznu stížnost, která značí, že má běžný hráč problém získat své peníze, zdůrazním to a zahrnu v celkovém hodnocení kasina.

Nezletilí hráči

Kasina jsou povinna chránit mladistvé před hazardem. Jak to dělají?

Každý hráč musí při registraci zadat své datum narození. Pokud je hráč mladší, než je přípustné, pak mu kasino neumožní registraci.

Legal Age - Codex

Ale počkat... Co když nezletilý hráč zadá jiné datum narození?

I pokud takový hráč vyhraje, neprojde ověřovacím procesem. Hráli byste, kdybyste věděli, že nemůžete vyhrát? Ve skutečnosti se jedná o velmi dobrou formu ochrany.

Ale co když se nezletilý registruje a hraje pod jménem a datem narození jednoho ze svých rodičů? A co když tento nezletilý použije kreditní kartu svých rodičů?

K tomu dojít může, ale nemyslím si, že by taková situace měla být důvodem k navrácení vkladů. Kasina nemají způsob, jak zjistit, jestli byly peníze utraceny dítětem, nebo jestli rodič jen viní své dítě z prohry za účelem podvedení kasina.

Vsadím se, že kdyby dítě náhodou vyhrálo několik desítek tisíc korun, někteří rodiče by výhru s radostí přijali.

Když tedy najdu stížnosti týkající se takového případu, obvykle si je přečtu a ignoruji je.

A co si myslíte Vy?

Rád bych znal Váš názor.

Co Vy osobně považujete za férové a neférové u online kasin?

Podělíte se o nějaké vlastní špatné zážitky?

Napište nám na info@casino.guru

Považovali by to vaši přátelé za užitečné?

Sdílejte tento článek a dejte jim vědět.

Sdílej

Online kasina, které Vám můžeme doporučit